Circa 65 de primari și primare, reprezentanți și reprezentante ale administrației publice locale din R. Moldova, Ucraina, Georgia și alte țări s-au reunit la 5 iunie în cadrul Forumului Egalității și Solidarității Femeilor din Vecinătatea Estică. Evenimentul a fost organizat de PLATFORMA, CEMR, CALM, Asociațiile Autorităților Locale din Ucraina și Georgia.

Forumul s-a desfășurat în contextul în care R. Moldova, Ucraina și Georgia aspiră să devină membre ale Uniunii Europene, dar și al provocărilor geopolitice unice cu care se confruntă această regiune.

În cadrul evenimentului în format online s-a făcut bilanțul progreselor înregistrate până în prezent în asigurarea egalității de gen și au fost trasate obiectivele pentru perioada următoare, inclusiv în implementarea agendelor eficiente pentru femei, pace și securitate, începând cu nivelul local. De asemenea, au fost puse în discuție aspecte de gen ale procesului de aderare la UE, acquis-ul  comunitar, acțiunile la nivel local etc. Setul necesar de instruire pentru indicatorul Cartei egalității, dar și monitorizarea implementării au fost, de asemenea, subiecte de interes pentru participanții și participantele la Forum.

Primara comunei Cruzești, municipiul Chișinău, președintă a Rețelei Femeilor din cadrul CALM, Violeta Crudu, a prezentat mai multe informații despre Rețeaua pe care o conduce, vorbind și despre rolul primarelor în promovarea consecventă a egalității de gen și participarea echilibrată a femeilor în funcțiile de conducere la toate nivelurile de guvernare. De asemenea, Violeta Crudu a vorbit despre efectele războiului din Ucraina și gestionarea crizei refugiaților de către autoritățile publice locale și cele centrale. „Autoritățile Publice Locale, fără experiență în gestionarea unor astfel de crize, s-au trezit față în față cu  provocări la nivel local, fiind nevoite sa acorde asistență umanitară directă, protecție, cazare și alte servicii logistice pentru toți refugiații și refugiatele care au fugit din calea războiului, în timp ce dinamica fluxului de migranți continua să crească exponențial. În acest context, Congresul Autorităților Locale din Moldova a devenit un fel de HUB INFORMAȚIONAL pentru toate autoritățile locale, inclusiv pe timp de criză. CALM, cu suportul UN Women și UNDP, a înființat o Unitate de Coordonare și Răspuns la Criză pentru Refugiați, ceea ce a fost o punte de legătură între APL-APC-Donatori-ONG. Astfel, CALM oferă și în prezent expertiză juridică, informațională și de consolidare a capacităților.”

Președinta Rețelei Femeilor din cadrul CALM a menționat că a fi primară sau consilieră pe timp de instabilitate politică, conflict sau criză a refugiaților crează enorme provocări, de aceea instruirea rapidă și capacitarea APL este primordială, ceea ce s-a și întâmplat datorită seminarelor organizate de CALM în parteneriat cu UN WOMEN și suportul Suediei.  

La finalul discursului, Violeta Crudu a afirmat că în Republica Moldova există femei puternice, care au demonstrat tărie de caracter și dedicație, dar este nevoie de a încuraja și alte femei să se implice în procesele decizionale, atât în Republica Moldova, cât și în celelalte țări ale Parteneriatului Estic.

Coordonatoarea de programe în cadrul CALM, Irina Luncașu, a vorbit despre obiectivele Rețelei Femeilor Primare din cadrul CALM pentru următorii ani, printre acestea fiind creșterea capacităților instituționale ale Rețelei;  consolidarea capacității femeilor din Administrația Publică Locală și  promovarea femeilor în politică și societate.

„Republica Moldova a obținut statutul de candidată la UE în iunie 2022 și, în contextul Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030, așteptările sunt de a avea o administrație publică centrală și locală mai eficiente, mai transparente și mai responsabile, care să ofere servicii de calitate femeilor și bărbaților, conform nevoilor specifice. În afară de aceasta, unul dintre angajamentele asumate de statul nostru se referă în mod expres la egalitatea de gen și standardele drepturilor omului, care sunt asigurate pentru toți oamenii, ceea ce înseamnă că politicile și bugetele trebuie elaborate și implementate ținând cont de aceste aspecte, folosind o abordare sistemică.”

De asemenea, Irina Luncașu a reiterat faptul că R. Moldova a făcut progrese semnificative în alinierea cadrului său legal la standardele UE privind egalitatea de gen, adoptând mai multe legi și reglementări menite să promoveze egalitatea de gen, inclusiv Legea privind asigurarea egalității între femei și bărbați și Legea privind combaterea violenței în familie.

 

Menționăm faptul că autoritățile locale și regionale sunt cele mai apropiate de viețile cetățenilor și sunt într-o poziție unică pentru a construi societăți mai echitabile și sustenabile. În ultimii ani s-au înregistrat progrese rapide și impresionante în Georgia, Moldova și Ucraina în ceea ce privește angajamentul față de egalitatea de gen și abilitarea tuturor fetelor și femeilor. În special, numărul de aderenți la Carta europeană pentru egalitatea femeilor și bărbaților în viața locală din vecinătatea estică continuă să crească constant.

Imprimare