Home ABOUT US

ABOUT US

După mai mulți ani de dezbinare, pe parcursul cărora nu a fost posibilă constituirea unei asociaţii a autorităţilor publice locale care să reprezinte în mod efectiv interesele tuturor autorităţilor locale din Republica Moldova indiferent de viziunile şi opţiunile sale ideologice, la 21 Martie 2010, la Chişinău, a avut loc Adunarea Generală de constituire a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM).

La Adunare au fost prezenţi în jurul a 300 de primari şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, liderii majorităţii asociaţiilor autorităţilor publice locale regionale şi naţionale şi lideri ai societăţii civile şi ai partidelor politice. Ca rezultat al Adunării Generale, CALM a convenit şi a adoptat Statutul şi a ales Consiliul de Administraţie, Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Directorul Executiv al CALM.

CALM este o organizaţie apolitică şi a fost înregistrată în calitate de asociaţie necomercială la data de 10 Mai 2010. Scopul său este de a reprezenta toate autorităţile locale. CALM este constituită de către unităţile administrativ-teritoriale organizate potrivit legii ca oraşe (municipii) şi sate (comune), precum şi de către asociaţiile sale profesionale. Acest nivel de apartenenţă va asigura atît capacitate, cît şi consolidare politică; aceasta va permite CALM să devină un partener de o importanţă majoră în cadrul negocierilor referitor la descentralizare, asigurînd suport efectiv autorităţilor locale şi în participarea integrală în administraţia locală în Europa.

Noi considerăm că provocările pe care le înfruntă autorităţile locale sunt împărtăşite şi că acestea pot fi abordate mai eficient prin intermediul unui efort comun în care interesul comun este punct extrem. Cooperarea va interveni înaintea conflictului. În acest sens, CALM oferă unitate în acţiune pentru toate autorităţile locale şi asociaţiile acestora, o oportunitate unică de a-şi proteja interesele şi drepturile lor legitime, şi o sursă de susţinere care se bazează pe necesităţile şi priorităţile lor.

CALM a fost constituit pentru a reflecta angajamentul tuturor autorităţilor locale, pentru a urma spiritul şi principiile asociaţiei şi a bunei guvernări care sunt stipulate în Carta Europeană a Autonomiei Locale, şi pentru a demonstra că democraţia locală şi o comunitate de interese pot fi realizate prin consens bazat pe respect reciproc.

CALM are drept scop să devină o organizaţie modernă, capabilă de a reprezenta toate autorităţile locale din Moldova în relaţiile cu Guvernul, cu publicul şi cu alţi actori, protejarea intereselor acestora şi consolidarea capacităţilor lor. CALM va căuta să creeze o administraţie locală eficientă în calitate de fundament esenţial al democraţiei prin pledarea pentru un mediu legal, financiar şi administrativ îmbunătăţit, prin prestarea serviciilor de calitate înaltă pentru membrii săi şi prin activitatea sa în calitate de platformă de informare şi comunicare.

CALM crede în conlucrarea în parteneriat cu autorităţile centrale bazată pe respect reciproc; acesta va căuta să construiască o platformă de dialog şi acţiuni comune îndreptate spre promovarea descentralizării în interesul public; acesta va căuta să iniţieze relatii de parteneriat cu societatea civilă şi organizaţiile internaţionale într-un mod care generează susţinerea lor în înfruntarea provocărilor în construirea administraţiei locale moderne. CALM va deveni platforma de informare, comunicare şi coordonare a administraţiei locale din Republica Moldova.

CALM va respecta principiile solidarităţii între membrii săi, a participării în activitatea sa a membrilor săi, şi a răspunderii la necesităţile membrilor săi. Va acţiona în calitate de platformă naţională bazată pe consens, pentru toate autorităţile locale indiferent de orientarea politică a acestora.

CALM va rămîne ferm pe poziţii în pofida presiunilor schimbării, constituind o călăuză pentru autorităţile locale care le va ghida spre atingerea standardelor europene, indiferent de dificultatea mediului de activitate.

CALM va căuta să creeze în cadrul administraţiei locale o carieră atractivă pentru personalul competent şi motivat şi un rol clar determinat pentru reprezentanţii aleşi; va promova un mediu lucrativ pentru personalul si membrii CALM..

CALM are o viziune conform căreia autorităţile locale activează în interesul comunităţilor lor, conlucrînd acolo unde capacităţile individuale sunt limitate, prestînd servicii de calitate şi promovînd dezvoltarea economică, socială şi de mediu.

CALM va promova dreptul cetăţenilor de a participa la treburile publice. Va ajuta autorităţile administraţiei publice locale să transforme comunităţile acestora în locuri mai atractive de trai şi de muncă.

CALM va ocupa locul său de drept printre asociaţiile autorităţilor publice locale din Europa şi va juca un rol complet în parteneriat cu actorii internaţionali.

CALM solicită angajamentul membrilor săi în acest sens; în schimb CALM va fi constitui o organizatie consolidata în interesele administraţiei locale şi va fi la înălţime în viziunea societatii civile din Moldova.

Misiunea CALM este de a promova o administraţie publică locală democratică, descentralizată, transparentă şi eficientă, capabilă să contribuie efectiv la dezvoltarea comunităţilor locale şi asigurarea membrilor săi cu servicii publice de calitate prin:

– Reprezentarea, promovarea şi apărarea unitară şi activă a drepturilor şi intereselor comune ale tuturor comunităţilor şi autorităţilor publice locale din Republica Moldova;

– Promovarea şi dezvoltarea cooperării şi solidarităţii între autorităţile publice locale din Republica Moldova în promovarea drepturilor şi intereselor lor legitime;

– Stabilirea unui parteneriat efectiv cu Guvernul şi autorităţile publice centrale în baza principiilor de egalitate, colaborare, legalitate, transparenţă şi respect reciproc. Promovarea cooperării constructive şi permanente între autorităţile locale şi cele centrale;

– Crearea şi consolidarea unui centru de informare, instruire, expertiză, schimb de experienţă şi prestare de alte servicii necesare pentru autorităţile publice locale;

– Promovarea cooperării inter-municipale, a bunelor practici şi a colaborării internaţionale a colectivităţilor locale din din Republic Moldova cu cele de peste hotare;

– Stabilirea şi dezvoltarea cooperării cu asociaţiile naţionale şi internaţionale a comunităţilor şi autorităţilor locale;  Alte forme şi mijloace care nu contravin intereselor membrilo CALM, legislaţiei naţionale şi bunelor practici general recunoscute.

LM este de a consolida autorităţile locale în calitate de fundament al administraţiei locale efective, democratice, în vederea respectarii prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale.

  • Reprezentarea efectivă a intereselor tuturor autorităţilor locale în relaţiile cu Guvernul şi cu alţi actori în cadrul procesului de consolidare a autonomiei locale şi descentralizării
  • Prestarea serviciilor autorităţilor locale în funcţie de necesităţile acestora
  • Comunicarea efectivă cu toţi actorii, atît pe plan intern, cît şi pe plan extern
  • Constituirea unei organizaţii efective şi durabile din punct de vedere financiar
  • Constituirea unei reţele de cooperare între parteneri
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY