Home CALM statements

CALM statements

(Română) Declarația CALM din 16.12.2016

(Română) Declarația CALM din 16.12.2016 Fișier:  Declarația CALM din 16.12.2016

(Română) OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR...

(Română) OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE N...  Fișiere: CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA OPINIA CALM ADRESAREA CALM DIN 7 AUGUST 2016

(Română) CALM BATE ALARMA: GRUPURI DE INTERESE DORESC BLOCAREA PROMULGĂRII LEGII NR 2474 ȘI...

(Română) Primarii din Republica Moldova bat alarma! Autorităţile locale sunt îngrijorate că legea N.2474 aprobată la 4 martie 2016 în lectură finală, care le oferă dreptul de a schimba destinaţia terenurilor şi de a se adresa direct la Curtea Constituţională, în cazul în care sunt încălcate principiile autonomiei locale, ar putea să nu fie promulgată.

(Română) DECLARAȚIE CALM: LIPSA DE VOINȚĂ POLITICĂ ȘI TERGIVERSAREA DESCENTRALIZĂRII REALE PUN LA...

(Română) Situația actuală din domeniul descentralizării și autonomiei locale din Republica Moldova a fost subiectul conferinței de presă organizată de CALM, cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a lucrătorilor din APL. Directorul executiv CALM, Viorel Furdui, primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu și primarul de Puhoi, Petru Frunze, au punctat cele mai arzătoare și stringente probleme din APL, care necesită soluționare rapidă din partea autorităților centrale, astfel încât reforma de descentralizare, desfășurată cu grave amânări și erori, să nu fie compromisă definitiv.

(Română) DECLARATIA Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) privind situația actuală din domeniul descentralizării și...

(Română) Pornind de la faptul că administraţia publică locală reprezintă un element esențial pentru funcționarea statului de drept și cadrul în care cetățenii pot participa nemijlocit la rezolvarea treburilor publice; menționând că autoritățile locale, de rând cu biserica se bucură de

(Română) O nouă tentativă de abuz împotriva comunităților locale și principiilor constituționale ale autonomiei...

(Română) ADRESARE CALM privind proiectul de Lege pentru completarea art. 295 din Codul Fiscal al Republicii Moldova

(Română) DECLARAȚIA CALM privind sistarea temporară a publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor...

(Română) Prin prezenta Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) atrage atenția factorilor decizionali și opiniei publice asupra gravelor încălcări ale principiilor constituționale a autonomiei locale în legătură cu blocarea procesului de achiziții publice și a proiectelor investiționale la nivel local în rezultatul acţiunilor Agenției Achiziții Publice (AAP) privind sistarea temporară a publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări.

(Română) DECLARAŢIA CONGRESULUI AUTORITĂŢILOR LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN LEGĂTURĂ CU PLAFONAREA TAXELOR...

(Română) Prin prezenta, aducem la cunoștința opiniei publice naționale și internaționale despre faptul că la 23 decembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova în mod unilateral și abuziv, a adoptat Legea nr.324 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (punctele 4, 113 și 123), prin care au fost stabilite cote maxime ale taxelor locale, iar unele taxe chiar au fost anulate. În legătură cu aceasta, declarăm următoarele:

(Română) Declaraţia congresului autorităţilor locale din republica moldova cu ocazia...

(Română) Pornind de la faptul că autoritățile publice locale sunt cel mai aproape de nevoile cetățenilor și se bucură de cea mai înaltă încredere din parte lor; Conştienţi de răspunderea pe care o purtăm faţă de cetăţenii Republicii Moldova, care așteaptă ca autoritățile pe care le aleg să-și îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile funcționale; Stabilind că numai printr-o participare organizată, activă şi eficientă a autorităţilor locale poate avea loc modernizarea, dezvoltarea şi europenizarea reală a statului și societății din Republica Moldova; Considerând că dezvoltarea și modernizarea țării reprezintă o sarcină comună cât a guvernării centrale, atât și a guvernării locale; Fiind convinşi că numai printr-un dialog instituțional permanent, egal și efectiv între autoritățile locale și cele centrale pot fi realizate obiectivele de guvernare și asigurat fundamentul dezvoltării naţionale, Luând în considerație: Recomandările Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale ale Consiliului Europei din 22.03. 2012, Legea privind Descentralizarea Administrativă și Legea privind administrația publică locală, precum și declarațiile CALM de la Adunările generale din 21.03.2010 și 02.06.2012, prevederile cărora în marea parte rămân în vigoare și astăzi:

Latest news

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY