Vă informăm că Ministerul Mediului a anunțat organizarea consultării publice a proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1249/2018 „cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” și a Hotărârii Guvernului nr. 145/2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului”.

Potrivit autorilor Proiectul respectiv are ca obiectiv revizuirea normelor legale primare care reglementează domeniul administrării Fondului Ecologic Național, în mod special delimitând competențele specifice ale diferitelor autorități și instituții publice în procesul formării și administrării acestui Fond. Astfel, potrivit proiectului, Guvernul urmează să adopte cadrul normativ subsidiar și să instituie cadrul instituțional și funcțional, inclusiv modul de gestionare a Fondului Național de Mediu, modul de identificare, evaluare, selectare, aprobare, contractare și monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protecției mediului, precum și să determine structura organizațională din sistemul administrativ al autorității centrale pentru resursele naturale și mediu învestită cu competență de implementare a politicii de mediu pe dimensiunea administrării Fondului. La rândul său autoritatea centrală pentru resursele naturale și mediu (Ministerul Mediului), va aproba actele normative orientate spre punerea în executare a cadrului normativ în materie de administrare a Fondului. În cele din urmă, structura organizațională din sfera de competență a autorității centrale pentru resurse naturale de mediu, responsabilă de administrarea Fondului (această competență urmând a fi delegată Instituției publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”), va avea ca misiune gestionarea nemijlocită a mijloacelor financiare ale Fondului și asigurarea desfășurării, în condiții de transparență și legalitate, a procedurilor de identificare, evaluare, selectare și finanțare a proiectelor din domeniul protecției mediului.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișiere: 

Nota informativă
Proiectul HG

Imprimare