În adresa CALM a parvenit o solicitare de Aviz privind proiectul de lege privind Casa Socială a Constructorilor.

În nota informativă a proiectului este menționat că scopul elaborării proiectului legii a fost determinat de necesitatea stringentă de protecție socială a salariaților, crearea condițiilor favorabile pentru apărarea intereselor de producție a întreprinderilor din ramura construcții, drumuri și din industria materialelor de construcție în perioada suspendării activității, determinate de condițiile meteorologice nefavorabile, calamități naturale, pandemie, crize economico-financiare la nivel mondial sau național. Suspendarea activității se răsfrânge negativ asupra agenților economici cât și asupra salariaților care rămân fără un loc de muncă garantat, ceea ce duce la fenomenul exodului forței de muncă calificate.

Acest proiect de lege prevede constituirea unui fond special ce va asigura protecția drepturilor salariale ale angajaților din domeniul construcțiilor, drumurilor și industria materialelor de construcție. Astfel, salariații vor beneficia pe perioada întreruperii activității de o îndemnizație, al cărei cuantum lunar este egal cu 75% din media pe ultimele trei luni a salariului de bază brut.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișiere:
2021. Proiect Lege Casa Sociala

AI Casa Sociala a Constructorilor

Casa Sociala Nota informativa

Imprimare