CALM a expediat o Adresare către autoritățile centrale în care se atrage atenția asupra faptului că funcționarii publici din primării sunt obligați să exercite funcțiile atribuite prin lege executorilor judecătorești și astfel angajaților APL li se impun competențe improprii, care nu sunt prevăzute în legislație.

Cancelaria de Stat a studiat actul emis de CALM și solicită Ministerului Justiției să examineze oportunitatea modificării Codului de executare al RM cu privire la obligația funcționarilor publici din primării de a exercita funcțiile atribuite prin lege executorilor judecătorești. La fel ca și CALM, Cancelaria de Stat amintește că potrivit prevederilor Constituției RM și legislației în vigoare, nu pot fi stabilite ori impuse competențe autorităților publice locale fără o evaluare a impactului financiar pe care aceste competențe le-ar putea genera, fără o consultare a APL și fără ca colectivitățile locale să fie asigurate cu mijloacele financiare necesare.

Fișier:

Adresarea CALM și Demersul Cancelariei de Stat

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare