Turneul de informare al Alianței Asociațiilor de Băștinași a ajuns în sudul țării, gazdă a evenimentului fiind Asociația de Băștinași din comuna Manta-Acasă cu Dor.

Așa cum fiecare om are nevoie de o echipă pentru a crește și a-și valorifica capacitățile, la fel și o Asociație de băștinași are nevoie de entități similare cu care să facă schimb de cunoștințe și să învețe reciproc din experiențe. Toate acestea pentru a închega o forță bazată pe cooperare, încredere reciprocă și dorință de dezvoltare a localităților din țară.

Multe Asociații de băștinași ne conving prin experiența și reușitele obținute că sunt un motor, o forță de schimbare. Despre aceasta vorbesc parcurile amenajate, străzile iluminate și reparate, proiecte economice dezvoltate etc., și, în final locuitorii, care se bucură de condiții mai bune acasă.

Anastasia Rusu, director executiv AdB ,,Cimișilienii de pretutindeni” a accentuat în prezentarea sa că de la crearea asociațiilor până în prezent nouă Asociații de băștinași care au prezentat rezultatele în localitățile de sud a Moldovei au fost atrase sume impunătoare în valoare de 14.200 mil. lei în proiecte economice și de infrastructură.

Anastasia Rusu, a mai declarat că ”Asociațiile de Băștinași au demonstrat importanța în ultimii șase ani prin participarea activă la dezvoltarea comunităților locale, astfel devenind un partener de încredere pentru APL. În calitate de direcții prioritare ce ne vor permite creșterea concomitentă atât a Alianței AdB, cât și a asociațiilor sunt:

– Accesarea de fonduri pentru a le redistribui membrilor Alianței pe bază de meritocrație și idei de proiecte concrete (tendința donatorilor externi se orientează către finanțarea consorțiilor OSC)

– Schimb de experiență și bune practici atât în țară, cât și peste hotarele țării

– Oportunitate de dezvoltare organizațională și de creare a parteneriatelor sustenabile

– Informare privind noile programe, apeluri de grant și lobarea interesului sectorului asociativ

– Fortificarea relațiilor cu asociațiile din Diasporă, care pot oferi suport direct localităților”.

Despre viziunea Alianței, dar și despre alte detalii a vorbit Aliona Țurcan, expert senior CICO: ,,Ne dorim ca până la mijlocul anului 2023 să avem o rețea consolidată, cu personalitate juridică, cu competențe și abilități de a atrage noi membri și a servi ca pol de dezvoltare a AdB-urilor în calitate de parteneri de dezvoltare locală alături de APL.

Pentru viitor ne dorim unificarea poziției AdB-urilor din regiuni aparte și la nivel național în calitate de partener de încredere în discutarea și conceptualizarea politicilor publice și implementarea proiectelor în regiune. Orice organizație înregistrată (prioritar AdB, dar nu ne limităm la ele) sau grup informal activ din Republica Moldova sau din străinătate, interesați de atragerea băștinașilor și diasporei în soluționarea problemelor și dezvoltarea sustenabilă a comunității, care susține obiectivele, misiunea și valorile Alianței, poate deveni membru al acestui grup de inițiativă„.

De asemenea, Aliona Țurcan a accentuat avantajele unei coalizări: ,,Inițiativa pe care o manifestă AdB-urile de a se asocia, demonstrează că sunteți uniți și consecvenți în atingerea obiectivelor propuse și demonstrează viziunea de consolidare a eforturilor„.

Menționăm că etapele aderării la Alianța Asociațiilor de Băstinași sunt:

1.Convocarea Consiliului sau Adunării generale a membrilor AdB, după caz, unde se va discuta și decide participarea la constituirea Alianței;

2. Perfectarea procesului verbal al ședinței, inclusiv cu desemnarea persoanei delegate să semneze Memorandumul de aderare la Alianța AdB;

3. Prezentarea procesului verbal pentru procesare (până la 22 august) la adresa alianța@cudragpentru.md cu subiect ”Acte pentru aderare Alianta”; Detalii puteți cere la adresa de mail alianța@cudragpentru.md printr-un mesaj cu subiectul ”Cerere model procese verbale” sau numărul de telefon 078146880.

4. Participarea la evenimentul constituire a Alianței AdB la 9 septembrie curent, pentru a: semna Memorandumului de constituire al Alianței AdB, aprobarea Regulamentului de funcționare a Alianței, alegerea organului de conducere, președintelui și a secretariatului Alianței.

Irina Bejan, director executiv AdB Taraclia de Salcie a declarat în cadrul ședinței: ,,Eu vreau sa vă felicit pentru ideea de a creea Alianța AdB – este una mai mult decât extraordinară. În general sunt fericită să întâlnesc mulți oameni buni, frumoși, harnici, însă puține persoane cu viziune. Azi sunt fericită să fi văzut o viziune foarte clară și extinsă a dezvoltării Alianței AdB. Abia așteptăm să aderăm, să beneficiem și să contribuim la dezvoltarea Alianței AdB„.

După discuțiile în comun privind aspectele de creare și aderare la Alianța AdB, a urmat partea de prezentare de către AdB gazdă a celor mai frumoase realizări a AdB Manta:

• Crearea Centrului Agricol multifuncțional pentru inovație. În cadrul acestei intervenții AdB a oferit suport legumicultorilor locali în asocierea și cooperarea acestora, care permite crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică durabilă în comuna Manta prin valorificarea tehnologiei liniei de sortare și ambalare, astfel consolidând capacitățile producătorilor locali. Tudor Mărăcineanu, producător local de legume a ținut neapărat să menționeze: ,,Asociația de băștinași din Manta a demarat și influențat cooperarea dintre legumicultorii locali, atragerea experților în domeniu. Astfel au fost diminuate cheltuielile de producere și a fost crescut prețul de comercializare„.

• Eco-patrula Manta – hartă digitală a tuturor gospodăriilor din sat privind gradul de curățenie, amenajare a gospodăriilor și protejare a mediului, care permite responsabilizarea localnicilor și reducerea nivelului de poluare în localitate.

• Asigurarea securității la trafic prin instalarea limitatoarelor de viteză și trecerii de pietoni, care a sporit siguranța la trafic.

• Amenajarea parcului multifuncțional din centrul satului ”Parcul copilăriei”, ceea ce a permis copiilor din localitate să petreacă timpul într-un spațiu amenajat și dotat pentru necesitățile și dorințele fiecăruia.

• Tabără pentru copii 2022, a fost un proiect ambițios care a permis implicarea copiilor din comună și diasporă în activități de interes, astfel ușurând grijile părinților care sunt la serviciu.

Așa cum AdB reunește diverse persoane, din diverse domenii, în calitate de participant la ședință din sudul țării al Turneului AdB a fost și parohul bisericii din Manta, lider de grup al tinerilor voluntari. Iulian Budescu a menționat: ,,Este foarte important să punem în valoare oamenii din comunitate și Diaspora – doar așa putem avea un grad de implicare mare. Inițial, la Manta era un pic complicat să venim cu propuneri despre ce are nevoie comunitatea. După câteva proiecte implementate în parteneriat cu autoritatea locală, ideile sunt multe, care reflectă strategia de dezvoltare locală. Astfel, este important ca toți actorii locali și populația să discute în aceeași limbă și să aibă viziuni comune„.

Alianța Asociațiilor de Băștinași este un grup de inițiativă creat de reprezentanți ai unor Asociații de băștinași care își propun să sporească nivelul de implicare și cooperare a AdB-urilor, băștinașilor, diasporei și cetățenilor pentru dezvoltarea locală și a țării. Activitățile sunt realizate cu suportul PNUD Moldova și Guvernului Elveției, în parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora.

#UnitipentruACASA

Text/foto: Feoctista Colța, junior AdB Cărpineni

Imprimare