Alături de alți colegi din România și Republica Moldova, Mariana Gâju, prim-vicepreședintă a Asociației Comunelor din România, primară a comunei Cumpăna, județul Constanța,  a participat în cadrul unei conferințe de presă de la IPN pentru a face cunoscut tuturor reprezentanților administrației publice locale din cele două țări faptul că la 20 mai, la Chișinău a avut loc prima sesiune ordinară a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM). „Primii pași în crearea acestui Consiliu au fost făcuți acum 10 ani, când Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a consfințit parteneriatul cu Asociația Comunelor din România și iată acum am reușit să avem prima sesiune a CALRRM, alături de noi fiind deja și Asociația Orașelor din România. Noi ne-am mai întrunit de-a lungul anilor, în 2015, 2017, 2019, atât în România, cât și la Chișinău”.

Mariana Gâju a subliniat faptul că în cadrul acestui parteneriat, primarii care sunt reprezentanți ai delegațiilor României în instituțiile europene, au încercat întotdeauna să promoveze R. Moldova și necesitatea de aderare a statului nostru la instituțiile europene. „Fiind membri ai UE, locuitorii RM vor avea mult mai multe oportunități și va crește nivelul de trai al acestei țări minunate.”

Prim-vicepreședinta ACoR a menționat faptul că localitatea pe care o administrează, comuna Cumpăna, județul Constanța, este înfrățită cu șapte localități din R. Moldova, urmează procesul de înfrățire cu alte trei localități. „Să știți că nu doar ne-am plimbat din România în R. Moldova sau, de exemplu, de la Cumpăna la Cricova, dar am creat oportunități de a realiza lucrări de reparații a unor grădinițe, de dotări a unor instituții, inclusiv de carte a unităților de învățământ și am făcut schimb de experiență între copii. Peste două mii de copiii din R. Moldova au fost oaspeții comunei Cumpăna. Ei au petrecut o vacanță de o săptămână la țărmul Mării Negre. Este o mare bucurie adusă în sufletul copiilor noștri, dar este și o viziune pe care o arătăm urmașilor noștri.”

De asemenea, Mariana Gâju a atras atenția asupra faptului că fondurile europene, transfrontaliere, prin unificarea eforturilor aleșilor locali din cele două state,  prin constituirea acestei structuri cu personalitate juridică, pot să aducă plus valoare multor localități din R. Moldova.

„Declarația adoptată astăzi, în prima sesiune a CALRRM,  cere în mod expres reprezentanților celor două guverne ale României și Republicii Moldova să se implice de îndată în realizarea obiectivelor specifice autorităților publice locale. Nu vrem nimic altceva, decât recunoașterea necesității dezvoltării durabile a tuturor localităților celor două state. Și, nu în ultimul rând, are mare importanță grăbirea pașilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a declarat Mariana Gâju.

Totodată, în calitate de președintă a Ligii Femeilor Primare de Comune din România, Mariana Gâju a anunțat că prima acțiune în cadrul acestei coaliții va avea loc la Constanța, România, la 31 august, de Ziua Limbii Române. „Ne vom revedea cu primarele din R. Moldova, dar și cu colegele noastre de la cârma orașelor, comunelor, municipiilor și Consiliilor Județene din România, având în vedere dorința noastră ca la această coaliție să adere și Asociația Municipiilor, și Uniunea Națională a Consiliilor Județene. Succes, dragi frați români și să putem să reprezentăm cu cinste locuitorii celor două țări-surori.”

Amintim că la finalului sesiunii ordinare a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova CALRRM  a fost adoptată o Declarație-Apel prin care se solicită Guvernelor României și Republicii Moldova recunoașterea CALRRM ca partener de dialog în tot ceea ce privește parteneriatul strategic dintre colectivitățile locale și organizarea unor ședințe comune ale celor două Guverne, la care să participe și reprezentanți ai CALRRM; promovare drepturilor și intereselor autorităților locale din R. Moldova în cadrul instituțiilor europene; sprijinirea R. Moldova în realizarea reformelor și sprijinirea parcursului european; creșterea capacităților administrative a unităților administrativ-teritoriale, în vederea îmbunătățirii furnizării serviciilor publice adresate cetățenilor, în conformitate cu principiile Cartei Europene a autonomiei locale; identificarea unor surse de finanțare pentru acțiuni de sprijin ale APL din R. Moldova, precum și ale inițiativelor comune ale membrilor CALRRM și lansarea unui proiect pilot de finanțare.

Imprimare