Președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, a vorbit în cadrul primei ediții a Forumului Primarilor „Comunitatea Mea”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), despre necesitatea delimitării competențelor între cele trei nivele de guvernare, dar și a asigurării cu resurse a tuturor atribuțiilor ce revin autorităților publice locale de nivelul I.

„Noi, administrația publică locală, urmărim tot ce se întâmplă la capitolul reforme și suntem în așteptarea îmbunătățirii cadrului normativ. De mai bine de 30 de ani activez în APL și, alături de colegii mei, urmăresc cum ne sunt delegate multiple competențe, fără a avea un cadru normativ foarte clar, fără a fi stabilite niște instrumente clare pentru realizarea acestora, dar și fără un mecanism clar de intervenție”, a explicat președinta CALM.

Potrivit Tatianei Badan, astăzi este nevoie mai mult ca niciodată de examinarea tuturor competențelor delegate APL. „Urmează să realizăm acest lucru pentru ca toți să se convingă că APL au foarte multe atribuții pe diverse domenii și uneori acestea nu sunt clar delimitate între cele trei nivele de administrare publică. Credem că a venit timpul să stabilim cine și de ce este responsabil.”

Președinta CALM este de părere că  toate competențele din domeniul administrativ, finanțelor, mediului, educației, social etc, ar trebui să fie delegate concomitent cu elaborarea și implementarea reformei descentralizării financiare și astfel primarii ar avea mai multe soluții la problemele existente în comunități.

„În condițiile în care nu avem autonomie financiară, iar resursele financiare și cele umane sunt limitate, nu putem să îmbunătățim prea mult serviciile publice. Se vorbește foarte mult despre faptul că satele noastre îmbătrânesc și mai puțin despre faptul că această realitate creează o presiune enormă asupra activității APL, deoarece noi suntem față în față cu problemele cetățeanului.”

Tatiana Badan a amintit că domeniul social este unul al statului. Cu toate acestea, în legea administrației publice locale și cea a descentralizării există mai multe confuzii la capitolul  competențe. „Pe de o parte, acesta este un domeniu de interes național, cu delegarea anumitor competențe nivelului II, pe de altă parte, în Legea privind administrația publică locală, dar și în cea privind asistența socială, este specificat faptul că autoritățile APL sunt responsabile de domeniul social și trebuie să intervenim prompt (deși fără resurse) atunci când există în comunitățile noastre probleme de acest ordin. Credem că această problemă trebuie să fie examinată la nivel național.”

În context, primara de Selemet a vorbit despre riscul de a fi închise mai multe centre sociale create de primari în localități, iar din lipsa susținerii financiare a statului, aceste instituții riscă să fie închise.  

„Acum câțiva ani, împreună cu partenerii noștri de dezvoltare din Norvegia și Ambasada Slovaciei, am construit un centru social pentru copii cu nevoi speciale, din familii cu multe lipsuri, dar și pentru bătrânii singuratici. Centrul a fost acreditat și până astăzi prestăm aceste tipuri de servicii. Avem și un cadrul normativ conform standardelor minime de calitate în prestarea serviciilor sociale. Este un proiect necesar pentru comunitatea noastră, pentru oamenii care au contribuit la dezvoltarea satului și a țării și nu putem să-i lăsăm în voia sorții. Noi, APL, am creat pentru aceste categorii de persoane vulnerabile mai multe tipuri de serviciu, cum ar fi cantinele sociale, dușul social, frizerie socială. Programul Comunitatea Mea ne-a susținut în procesul de elaborare a regulamentelor pentru buna funcționare a acestor servicii care funcționează, dar pentru care nu avem finanțare. Centrul social din Selemet mai funcționează atât timp cât ne susține poporul norvegian. Noi am lucrat cu mai mulți parteneri de dezvoltare: Programul Comunitatea Mea, Norge-Moldova, Keystone Moldova, Fundația Soros, ne-am sporit capacitățile pentru a presta servicii de calitate, am depus dosarul pentru a primi o nouă acreditare a acestui centru și totuși ne gândim cât timp mai rezistăm…”

Tatiana Badan a specificat că în perioada în care a început războiul din Ucraina, primele localități din Republica Moldova care au primit refugiați au fost cele care aveau centre de plasament. „Nouă ni se spune uneori că dacă am creat asemenea centre să ne descurcăm cum putem și credem că aceasta nu este o abordare corectă.”

Președinta CALM a reiterat că protecția socială este un domeniu de interes național și în condițiile în care statul nu poate să asigure funcționarea acestor servicii delegându-le APL, trebuie să le asigure și cu resurse, prin intermediul transferurilor cu destinație specială, pentru ca ceea ce s-a construit până acum să poată fi menținut și dezvoltat.  

„Zilele acestea, împreună cu mai mulți colegi primari, am participat la dezbaterea noului concept al reformei Ministerului Muncii și Protecției Sociale în domeniul prestării serviciilor sociale pentru cetățenii din R. Moldova. Cu regret, am constatat că iarăși nimeni nu s-a gândit la APL. Se dorește crearea unei noi agenții teritoriale care nu știm cum va contribui la apropierea serviciilor sociale de cetățeni.”

Reieșind din cele expuse, președinta CALM a subliniat importanța participării reprezentanților CALM/APL în procesul de inițiere a actelor normative sau a reformelor ce vizează comunitățile locale, primarii să se poată expună și toate aceste strategii și legi să corespundă realităților și așteptărilor oamenilor.

„Cred că statul trebuie să identifice mecanisme de a susține financiar aceste centre sociale care deja au fost create și aduc nenumărate beneficii, altfel vom pierde tot ceea ce am construit. Astăzi, mai multe APL au posibilitatea prin intermediul unor proiecte (inclusiv a celor ce sunt în susținerea refugiaților) să obțină finanțări în vederea creării centrelor comunitare. Mulți colegi de-ai mei și-ar dori să construiască asemenea tipuri de servicii, dar se întreabă cum vor asigura durabilitatea acestora. Ce rost are tot acest efort al nostru de a construi ceva ce nu vom putea menține? Sperăm că vom fi auziți și  vor fi identificate soluțiile necesare pentru ca aceste tipuri de servicii sociale atât de necesare să nu dispară. „

Imprimare