La încetarea mandatului, primarii vor beneficia de aceleași garanții sociale ca și persoanele cu funcție de demnitate publică. Mai exact, ei vor primi o indemnizație unică egală cu două salarii de bază. Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de modificare a Legii privind statutul alesului local și a Legii privind administrația publică locală, transmite IPN.

Autorii, un grup de deputați PAS, precizează că inițiativa urmărește asigurarea garanțiilor sociale pentru primari la încetarea mandatului. Legea privind administrația publică locală prevede că la expirarea mandatului, în caz de demisie, revocare sau eliberare din funcție, persoana cu funcție de demnitate publică beneficiază de o indemnizație unică egală cu două salarii de bază, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestei persoane nu prevede un alt cuantum al indemnizației. În timp ce, Legea privind statutul alesului local statuează că, la încetarea mandatului alesului local i se acordă o indemnizație unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia națională pentru anul precedent.

„Se constată că statutul juridic și activitatea primarului intră succesiv sub incidența juridică a două acte normative, care abordează în mod diferit asigurarea garanțiilor sociale în legătură cu încetarea mandatului. Având în vedere complexitatea sarcinilor, volumul mare de lucru și nivelul de și responsabilitate care sunt înscrise funcției de primar, propunem ca la expirarea mandatului, primarul să beneficieze de o indemnizație unică egală cu două salarii de bază”, se menționează în nota informativă a inițiativei legislative. 

Proiectul de lege urmează să fie votat în lectură finală.

Imprimare