Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) reprezentat de directorul executiv, Viorel Furdui, constituit în baza Codului Civil din 06.06.2002 (art.69, 85 și 181), al Cartei Europene a Autonomiei Locale din 15.10.1985, ratificată prin Hotărârea Parlamentului din 16.07.1997 (art.10), a Legii nr. 483/28.12.2006 privind administrația publică locală (art.14) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), reprezentată de directoarea Raisa Dogaru, acționând în baza legislației naționale, au semnat un acord de colaborare la 30 noiembrie curent.

Acordul prevede stabilirea unei colaborări durabile între părți, în vederea susținerii resurselor umane, forței de muncă mai competitive, prin intermediul programelor de instruire și recalificare din R. Moldova.

De asemenea, părțile își propun să organizeze consultări, ateliere comune de lucru, seminare tematice, instruiri, traininguri, târguri ale locurilor de muncă și alte activități care au menirea de a îmbunătăți și promova interesele comune, organizarea și desfășurarea activităților cu mediul de afaceri etc.

Imprimare