Evenimentul a întrunit circa 80 membri ai consiliului de administrare a CALM, conducerea CALM, președinții asociațiilor raionale de primari, cu participarea Prim-ministrului Vlad Filat, Secretarului General al Parlamentului Ala Popescu și președintele fracțiunii parlamentare Dumitru Diacov.

rep

Întrebarea cheie discutată la ședința extraordinară a Consiliului a fost problema salarizării persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul APL. Primarii au venit cu argumente forte care au demonstrat situaţia discriminatorie şi de desconsiderare fără precedent față de primarii din Republicii Moldova.

În cadrul ședinței au fost discutate mai multe subiecte care vizează situația actuală în domeniul APL și dialogul dintre autoritățile publice locale (APL) și autoritățile publice centrale (APC), statutul aleșilor locali, realizările reformei de descentralizare și cadrul instituțional al acesteia. Una din problemele aduse la cunoştinţa Premierului de aleşii locali a ţinut de implementarea reformei în educaţie și anume lipsa unui cadru legal la transmiterea bunurilor de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I la nivelul II. Anularea taxei locale pentru posesorii unităților de transport, care a fost efectuată fără consultarea autorităților publice locale și are un impact negativ asupra bugetelor locale și a posibilităților de reabilitare a infrastructurii rutiere. La fel, a fost menționată problema controalelor abuzive din partea organelor de resort, care au un caracter de persecutare și nu de îndrumare precum au loc în țările democratice.

Președintele CALM, Tatiana Badan, a salutat prezența Prim-ministrului la eveniment, menționând că este extrem de importantă asigurarea unui dialog constant între APL și APC, în vederea abordării atât a realizărilor, cât și a provocărilor reformei de descentralizare, precum și a altor aspecte care vizează autonomia locală. Totodată, Dna Badan a menționat că CALM își dorește o participare mai activă a reprezentanților APL în procesul decizional, lărgirea împuternicirilor autonomiei locale, intensificarea reformei finanțelor publice.

Prim-ministrul a menționat că cunoaște solicitările care parvin din partea reprezentanților APL și a subliniat că pentru găsirea soluțiilor eficiente în asigurarea unui proces de descentralizare, care să fie în conformitate cu principiile internaționale, este necesară o conlucrare stabilă între APC și APL. Referindu-se la problemele salarizării persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul APL, Dl Filat a promis că în 10 zile Guvernul va întreprinde măsurile necesare și va veni cu un proiect de lege pentru soluționarea întrebării în cauză în măsura posibilităților financiare existente. Cât privește dialogul dintre autoritățile locale și cele centrale existent, Premierul a spus că Guvernul va analiza solicitările venite din partea APL, subliniind că comunicarea existentă urmează a fi intensificată prin organizarea de întâlniri periodice. Prim-ministrul a mai menționat necesitatea realizării unor ajustări legislative în domeniul finanțelor publice locale, dar şi implementarea proiectelor propuse în comun, care țin de infrastructură, învățământ, sănătate, etc.

În finalul ședinței, urmare a prezentării și discutării informației privind acțiunile CALM în legătură cu Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, Consiliului Național de Administrare a CALM a aprobat unanim propunerea Biroului executiv al CALM privind organizarea la 1 februarie 2013 unui miting de solidaritate cu ocazia Zilei Profesionale a Autonomiei Locale și Lucrătorului din cadrul APL.

La ședința Cabinetului de Miniștri care a avut loc în după amiaza zilei, Prim-ministrul a punctat o serie de probleme care urmează a fi soluționate în regim de urgență. Astfel, în contextul discuțiilor purtate în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, Vlad Filat a solicitat Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei să elaboreze propuneri privind salarizarea angajaților din administrația publică locală, dar și să asigure comunicarea necesară în contextul implementării reformei în educație și a procedurilor aferente acestei reforme. Totodată, Premierul a cerut Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor să elaboreze propuneri în vederea soluționării problemei taxelor rutiere la nivel local, inclusiv prin inițierea unor modificări la legislație, dacă acest lucru va fi necesar. În aceeași ordine de idei, Prim-ministrul a ordonat să fie asigurat accesul primarilor în instituțiile statului în baza legitimațiilor, fiind înlăturate toate impedimentele birocratice.

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM tel. 022 22-35-09, tel/fax. 022 22-35-29, 022 21-32-35, adresa electronică info@calm.md.

Imprimare