În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este elaborat conform prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale, Legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar, și altor acte legislative, ce țin de domeniul protecției sociale de stat. 

Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat sunt reflectați în anexa nr.1 ”Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri și cheltuieli pe anul 2014”.

Autorii proiectului menționează că prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat  pe anul 2014 și estimarea pe anii 2015-2016 a fost efectuată, în baza actelor legislative și normative în vigoare, analizei tendințelor și performanțelor înregistrate în anii precedenți și în baza prognozei indicilor macroeconomici, elaborați de către Ministerul Economiei (estimați la situația de 26 iunie 2013).

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos. 

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdion.beschieru@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2016

Notă informativă la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2016

Imprimare