În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul de stabilire și plata a alocatiilor lunare de stat unor categorii de populație

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul de stabilire și plata a alocatiilor lunare de stat unor categorii de populație

Imprimare