În adresa CALM a fost expediată o solicitare repetată de aviz privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare tehnică a cauzelor avariilor și incidentelor în domeniul securității industrial (număr unic 999/MDED/2023).

În nota informativă a proiectului se menționează că, prevederile proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare tehnică a cauzelor avariilor și incidentelor în domeniul securității industriale stabilesc:
– procedura de desfășurare a cercetării tehnice a cauzelor avariei și incidentelor la obiectivele industriale și/sau la instalațiile tehnice/sisteme tehnologice potențial periculoase, cauzelor avariei inclusiv procedura de înregistrare, evidență și analiză a materialelor desfășurării cercetării tehnice a cauzelor avariei;
– acțiunile care urmează a fi întreprinse de operator în cazul producerii avariei la obiectivul industrial și/sau la instalațiile tehnice/sisteme tehnologice potențial periculoase;
– componența comisiei de cercetare tehnică a cauzelor avariei;
– materialele necesare pentru cercetare tehnică a cauzelor avariei;
– modul de evidență și analiză a avariilor produse la obiectivul industrial și/sau la instalațiile tehnice/sisteme tehnologice potențial periculoase.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișiere:

Anexa – proiect HG cercetare tehnica avarii

Anexa-SINTEZA_pr_999-MDED-2023

Nota informativă

Imprimare