În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat la proiectul de lege pentru completarea și modificarea unor acte normative (inițiativa legislativă nr. 448 din 12.11.2020).

Scopul elaborării proiectului de lege este ajustarea cadrului normativ existent în vederea gestionarii, protecției și folosirii eficiente a tuturor
obiectivelor acvatice.

Potrivit autorilor se propune modificarea modificarea legislației, încât construcțiile hidrotehnice ale obiectivelor acvatice, terenurile din fondul apelor și a apelor pentru piscicultură să nu poată fi divizate, date in arendă ori vândute separat, deoarece apa, terenul și construcțiile hidraulice constituie un bun integru.

În nota informativă se menționează că proiectul prevede modificări la Legea 436/2008 privind administrația publică locală și Legea 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, care să permită administrației publice locale sa încaseze plata de arendă pentru terenurile din fondul apelor.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Imprimare