În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora (număr
unic 71/ME/2023), autor – Ministerul Economiei

În nota informativă a proiectului se menționează că prin promovarea prezentului proiect se propune aprobarea Regulamentului pentru aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora, care stabilește:

a) modul de organizare, desfășurare și totalizare a rezultatelor concursului de selectare și evaluare a candidaților la funcția de membru al consiliului companiei de stat;
b) atribuțiile comitetului de nominalizare în proces de evaluare și a calificării candidaților în calitate de persoane ce reprezentă interesele statului în întreprindere;
c) condițiile de remunerare a membrilor consiliului de administrație/consiliului societății
d) modul de examinare a contestațiilor.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora

Imprimare