Primăria orașului Criuleni a beneficiat de asistență tehnică în cadrul unui proiect susținut de Guvernul Norvegiei, ca rezultat al unui parteneriat dintre Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Agenția Relații Funciare și Cadastru.

Primarul orașului Mihail Sclifos s-a arătat mândru de faptul că echipa sa face parte din acest  program, afirmând că asemenea instrumente impulsionează dezvoltarea capacităților instituționale ale angajaților primăriei în domeniul reutilizării seturilor de date spațiale, crearea propriilor seturi de date și utilizarea acestora în procesul administrativ.  „ Suportul tehnic, dar și instruirea personalului ne permit să utilizăm materialele cartografice într-un mod mult mai eficient pentru îmbunătățirea procesului decizional la nivel local. Tehnica de care dispunea administrația locală nu ne permitea, în deplină măsură, să reutilizăm materialele cartografice și seturile de date spațiale deținute de entitățile publice de la nivel central, în special cele subordonate Agenției Relații Funciare și Cadastru. Acum, procesul administrativ și decizional din cadrul primăriilor are toate premisele să devină unul mult mai eficient.” Potrivit alesului local, implementarea acestui proiect va aduce beneficii nu doar primăriei orașului Criuleni, dar și unităților administrativ -teritoriale din vecinătate și va crea oportunități reale de a dezvolta relațiile de cooperare intercomunitară în domeniile vizate.

Mihail Sclifos consideră că nu doar inginerul cadastral, dar și inginerul în construcții sau arhitectul ar trebui să poată lucra cu programul QGIS – un instrument accesibil  pentru utilizarea materialelor cartografice și seturilor de date spațiale în activitatea specialiștilor din cadrul primăriei, pentru a putea face față tuturor provocărilor din acest domeniu. „Crearea unui centru de instruire a acestor specialiști ne-ar facilita munca și ne-ar oferi oportunitatea să găsim răspuns la problemele care apar în procesul de activitate și prestarea serviciilor pentru cetățeni, ceea ce implică utilizarea materialelor cartografice și seturilor de date spațiale. În calitate de primar și eu mi-aș dori să posed cunoștințe de utilizare a acestui program, fapt ce mi-ar permite să analizez situația în ansamblu.”

Planul urbanistic general al orașului Criuleni a fost elaborat încă în 2006, document ce necesită a fi actualizat o dată la zece ani.  Intenția primarului este de a aloca bani în bugetul pentru viitor, astfel încât documentația de planificare spațială să fie actualizată și să corespundă realităților zilei. „Mai mult decât atât, ne propunem ca planul urbanistic să capete o nouă formă digitală, adică să devină o bază de date GIS, ceea ce ne va permite să-l integrăm în alte sisteme și să automatizăm mai multe procese eliminând eroarea factorului uman.”

Oxana Aniță, specialist în reglementarea regimului funciar în cadrul primăriei orașului Criuleni, spune că setul de computere, procesorul, imprimanta, copiatorul și scanerul oferite de către partenerii norvegieni sunt foarte utile pentru APL. „Am urmat cursurile de instruire în domeniul utilizării programului QGIS, atât cel de inițiere, cât și cel avansat. Au fost foarte interesante însă am avea nevoie de organizarea periodică a instruirilor în acest domeniu. Îmi exprim convingerea că crearea în cadrul CALM a unui centru care ar oferi asistență și instruiri în acest sens este cea mai fezabilă soluție.”

Specialistul pentru reglementarea proprietății funciare afirmă că pe lângă multiplele atribuții pe care le au, această categorie de funcționari au nevoie de timp și pentru a implementa anumite proiecte în QGIS sau pentru a crea anumite seturi de date. „Iată de ce prelungirea cursurilor de instruire ar fi extrem de necesară. În afară de aceasta, ne-am dori ca trainingurile să fie organizate cu prezența noastră fizică într-un centru bine amenajat și dotat tehnic, ceea ce ne va permite să avem rezultate mai bune și un proces de studiu mult mai interactiv.”

Imprimare