Din cauza salariului dezolant și mult sub așteptări, tinerii specialiștii nu se prea rețin în administrația publică, iar profesioniștii cu experiență și mai multe mandate în spate abia se descurcă de la o lună la alta. Este chintesența materialelor prezentate într-un nou număr al ziarului ”Vocea APL”.  Edilii locali au accentuat o vădită neglijare a acestui domeniu, fapt ce a dus la un deficit cronic de cadre în APL.

În editorialul ediției curente a ziarului, directorul executiv CALM, Viorel Furdui menționează necesitatea relansării unor discuții între APC și APL, pe segmentul salarizării: Sistemul actual de salarizare nu este deloc corelat cu cadrul legal din domeniul APL. Noi avem legi clare care stipulează că activitatea APL se bazează pe principiul autonomiei locale organizaţionale, financiare, administrative ș.a.m.d. Dar în RM unele legi bune sunt omorâte din fașă, fără a fi implementate şi drept rezultat avem situaţia care se referă la salarizare, la remunerare, la politica de cadre la  nivel local. Domeniul este reglementat  şi ţinut sub control doar de la centru. Aceasta e problema principală care nu permite APL să fie mai flexibilă, mai eficientă. Paradoxal este că, chiar dacă  APL are venituri, nu le poate gestiona aşa cum doreşte pe acest segment. Deci, principala problema pe care trebuie s-o rezolvăm  este corelarea cadrului legal din domeniul salarizării cu cadrul legal din domeniul descentralizării şi autonomiei locale, cu legea privind administraţia publică locală. Noi trebuie să promovam ideea că APL trebuie să aibă dreptul la sisteme proprii de remunerare în funcție de venituri. Noţiunea de venituri proprii trebuie să fie la baza soluţionării acestei probleme. E vorba de venituri proprii, iar administraţia locală, conform Constituţiei, este autonomă, este separată de cea de stat, în fond, are buget propriu, are patrimoniu propriu şi are dreptul prin organele sale deliberative să aibă o politică de salarizare şi să decidă cum cheltuiește banii”.

Edilii locali au declarat în paginile ziarului că actuala cotă a salarizării, în care primarii sunt mai prost plătiţi decât angajaţii lor, nu mai poate fi tolerată, și asta deoarece pe umerii unui edil sunt plasate foarte multe sarcini, iar acesta trebuie să simtă sprijinul statului, așa cum se procedează în alte state. ” Problema salarizării funcționarilor publici şi a persoanelor cu demnitate publică este una foarte acută. În municipiul Bălţi, tinerii care se angajează pe un post de funcţionar public pleacă, se retrag înainte chiar de a se finaliza perioada de probă, pentru că realizează disproporţionalitatea dintre cerinţele postului şi salariul cu care urmează a fi remunerat pentru serviciile sale. În strategia de  aprobare a măsurilor anticorupţie aprobată de Consiliul Bălţi este stabilită sarcina de a asigura minimul necesar pentru un funcţionar public, pentru că printre numeroşii factori care favorizează corupţia este insuficienţa veniturilor acelor funcţionari publici. În urma  numeroaselor apeluri către autorităţile centrale  şi tentative de a modifica Legea salarizării funcţionarilor publici schimbările care s-au  făcut referitor la acest subiect nu pot fi calificate decât o mimare a schimbării, textul Legii rămânând acelaşi, iar acţiunile guvernanţilor fără niciun efect. Ţinând  cont de aceste considerente, am făcut un apel către CALM, care susţine APL şi este deschis în dialog la orice probleme cu care se confruntă APL nu numai la nivel de executare a sarcinilor şi responsabilităţilor  şi la îmbunătăţirea cadrului legal, normativ, dar sunt receptivi şi la problemele cu care se confruntă funcţionarul public. Mulți dintre noi merg în deplasări. Într-una dintre acestea, la Botoșani, m/am mirat că funcționarii primăriei primesc de la o mie de dolari în sus.  Am fost și în Federația Rusă, în Novgorod, țară din afara Uniunii Europene. Și acolo funcționarii începători au de la 600 de dolari în sus.

Primarii au mai specificat că remunerarea pentru munca lor nu este conformă responsabilităților cărora trebuie să le facă față: ”În situația în care un director de liceu are un salariu de 8-9 mii de lei, primarii ridică lunar o retribuție de 4-5 mii. Dar gândiți-vă cât efort ne costă să gestionăm și școlile, și grădinițele, și infrastructura. Daca tineretul va respinge perspectiva şi gândul de a se implica în APL, în câţiva ani nu o sa avem cu cine lucra. Şi nu din considerentul  calităţii necorespunzătoare, ci pentru că volumul de sarcini şi obligaţiuni nu o să fie proporţional cu numărul de oameni care prestează servicii în cadrul APL şi capacitatea de lucru care este în funcţie de experienţă, vârsta. Ca să fie eficient un specialist are nevoie de aproximativ 4 ani ca să se formeze şi să se acomodeze la un post de muncă şi să se integreze în colectivul din care face parte. E ca un cerc continuu. Dacă acest cerc se va întrerupe, primarul  nu o sa aibă cu cine lucra. Pentru a evita acest lucru e nevoie de conștientizarea rolului funcţionarului public şi de perspective atractive pentru specialiştii de care are nevoie primăria.”

Edilii propun mai multe soluții pentru rezolvarea problemei salarizării:

1.schimbarea radicală a sistemului de abordare a modului de formare a retribuirii muncii care ar elimina fragmentarea și discriminarea;

2.indexarea anuală a salariilor, în funcție de indicele prețurilor de consum, sporirii PIB-ului sau schimbării salariului mediu pe economie;

3.să nu se admită exagerarea salariului din sistemul de prestări servicii publice, fiind aliniat la salariile din sectorul bugetar;

4. elaborarea unui cod unic care ar reglementa retribuirea muncii în toate domeniile;

5.organizarea unor discuţii publice ample pe marginea noului concept de salarizare elaborat de Ministerul Munci pentru o perioadă de cinci ani, înainte ca acesta să devină lege.

Regăsiți în paginile ziarului, Adresarea CALM privind Conceptul sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, aprilie 2017. Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a examinat în regim de urgență Conceptul privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (redacţia aprilie 2017), în continuare Concept, şi atrage atenţia la faptul că documentul, deşi este binevenit şi a fost depusă o muncă mare în crearea lui, conceptual acesta nu ţine cont de aranjamentele constituționale, internaționale şi legale privind modul de organizarea a Administraţiei Publice, inclusiv autorităţile administrative autonome, care şi formează „greul” sectorului bugetar, celelalte instituţii fiind mai mici sau derivate de la sistemul administraţiei publice. 

Tot din acest număr, desprindeți unele dintre cele mai importante demersuri făcute de CALM în domeniul salarizării. În aceste adresări, avize, CALM a pledat consecvent pentru revederea criteriilor de salarizare a reprezentanților APL. Fără a ține cont de componența guvernărilor, CALM a înaintat un șir de demersuri menite să schimbe în bine situația la capitolul salarizare, astfel încât persoanele cu demnitate publică să beneficieze și de un salariu DEMN.

Vă prezentăm și un reportaj, care îi are în calitate de protagoniști pe membrii CALM care, alături de alți lideri ai administrației centrale și locale, firme de renume din domeniul IT&C, reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ambasadori din Europa, Japonia și China, au participat la conferința Jump to Smart. 1.0. România Orașelor Inteligente.

Au venit la cârma satelor încă în perioada de înfiripare a independenței Republicii Moldova. Au fost martorii perindării la putere a patru președinți, a opt legislaturi și a 17 guverne. Toți au venit și au plecat, dar nu și ei. Nu le-au clătinat fotoliile lor mici rurale nici perturbațiile sociale, nici cele economice și nici cele politice. Rețeta lor de rezistență e, practic, una comună: să prietenești cu guvernarea, să nu te limitezi la bugetul satului și să-ți asculți aproapele!” – despre cei mai longevivi primari din Republica Moldova, aflați din paginile ziarului.

Pe ultima pagină vă oferim detalii despre Serviciul de Suport al Operatorilor Mici de Apă şi Sanitaţie (SOMAS), lansat de CALM, pentru a sprijini APL. Reieșind atât din sarcinile CALM, cât și din multiplele solicitări ale APL, a fost creat  acest serviciu, care vine să suplinească vidul format de-a lungul timpului și va servi drept platformă pentru consolidarea capacităților  APL și ale operatorilor serviciilor de apă și sanitație din  mediul rural. Serviciul APĂ SAN va face parte din domeniul integral al Centrului de expertiză, asistență și instruire (CEAI) din cadrul Secretariatului CALM. Astfel, începând cu data de 01 iulie 2017, atât APL, cât și operatorii serviciilor de apă și sanitație din  mediul rural se pot adresa pentru a beneficia de tot spectrul de servicii acordat de SOMAS. 

Fișier:

Ziarul Vocea APL

Imprimare