Specialiști din cadrul ADR Centru împreună cu directorul au efectuat o vizită de monitorizare în cadrul proiectului „12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi”. În cadrul vizitei a fost vizitat obiectul „Apeduct de grup pentru alimentarea cu apă a 12 localități, r-nul Ungheni”, aflat la prima etapă de lucru. În urma vizitei s-a constatat că lucrările se desfășoară conform graficului de execuție și fără abateri de la condițiile de proiect. Pînă la momentul da au fost efectuate  săpături de pămînt la fundațiile stației de tratare și a fost montat  cofrajul. Totodată, au fost montate țevi de 110 mm pe un sector de 1.5 km ( de la stația de tratare spre s. Novaia Nicolaevca)

Menționăm că proiectul „12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi” are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem de aprovizionare cu apă potabilă în Comunele Mănoileşti, Unţeşti, Alexeevca, Cetîreni, Floriţoaia Veche din raionul Ungheni și este implementat de ADR Centru, cu finanațare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.

       

Imprimare