Președintele CALM Tatiana Badan este primar la al cincilea mandat în satul Selemet, Cimișlia. Este președintele Delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Este vicepreședintele Rețelei Asociației Autorităților Locale din Sud-Estul Europei NALAS. Este membră a delegației Republicii Moldova la Comitetul Regiunilor CORLEAP (Conferința permanentă pentru Parteneriatul Estic). Este deținătoare a medaliei „Pentru distincție în muncă” și a ordinului de stat „Gloria Muncii”. Până a deveni primar a activat în calitate de inginer agronom, dar și contabil șef în cadrul primăriei din Selemet. A studiat la Universitatea Agricolă din Chișinău, facultatea Pomicultură, Viticultură și Legumicultură, specialitatea inginer savant în agricultură.

Imprimare