Într-un demers adresat Ministerului Finanțelor, Primăria municipiului Chișinău subliniază că inițiativa privind plafonarea taxelor locale nu poate fi susținută și admisă, deoarece este în contradicție cu principiile constituționale ale autonomiei locale și contrară deciziei Curții Constituționale a Republicii Moldova din 2014, care statuează expres că stabilirea mărimii cotelor taxelor locale este prerogativă excepțională a APL.

De asemenea, Primăria municipiului Chișinău atrage atenția că nu pot fi acceptate nici modificările propuse referitor la excluderea a două taxe locale (de plasare a publicității și pentru parcaj), menționând că cota taxei de plasare a publicității nu a fost modificată în ultimii cinci ani și nu constituie o povară pentru agenții economici. Cât privește taxa pentru parcaj, municipiul Chișinău își propune să dezvolte managementul parcărilor și parcajelor în oraș, inclusiv a celor cu plată, obiectiv greu de atins prin excluderea acestei taxe.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, nu este oportună nici propunerea de a anula facilitarea ce vizează dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare, unul dintre argumente fiind că valoarea de impozitare ar putea crește după finalizarea proiectului finanțat de Banca Mondială și astfel se va majora și povara financiară a plătitorului.

Referitor la modificările termenului de plată a taxei pentru salubrizare, Primăria municipiului Chișinău solicită menținerea posibilității pentru APL de a stabili condițiile de plată a taxei, din motiv că administrarea acestei  taxe, prin modalitatea propusă de Guvern, va crea cheltuieli bugetare suplimentare considerabile.

În ceea ce privește introducerea în componența veniturilor bugetelor UAT a taxelor speciale, Primăria municipiului Chișinău consideră că este necesară modificarea cadrului legal în complex, în scopul stabilirii  domeniului și modului de aplicare a taxelor menționate.

Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare