Vineri, 18 octombrie la Chișinău – Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a realizat în incinta Sălii de Conferințe „Saxophone” a avut loc prezentarea studiului “Cooperarea intercomunitară în vederea eficientizării serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă și de canalizare: posibilități, lacune, bariere legale actuale și propuneri de modificare a cadrului legislativ”. La eveniment au fost prezenți în jur de 50 de reprezentanți ai Autorităților Publice Centrale, Autorităților Publice Locale de nivelul I și II precum și reprezentanți a comunității donatorilor și partenerilor de dezvoltare.

Obiectivul principal al evenimentului a fost prezentarea rezultatelor studiului elaborat de către Echipa de Experți  CALM, care abordează modelele de cooperare posibile în condițiile legislației actuale,  situația actuală în Moldova în domeniul cooperării intercomunitare în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare, experiența altor țări în domeniul cooperării intercomunitare (în special Romania și Macedonia) precum și o serie de concluzii, recomandări și propuneri de modificare a legislației. Studiul a fost realizat în rezultatul consultărilor active cu reprezentanții APL cât și a reprezentanților comunității partenerilor de dezvoltare implicați în domeniu.

În debutul Ședinței Ștefan VLAS, primar de Sărata Galbenă și vicepreședintele CALM, a menționat că domeniul de Aprovizionare cu Apă și Canalizare este foarte complex pentru toți actorii implicați în domeniu, și orice inițiativa de a elucida problemele din domeniu este salutabilă.

De asemenea Ștefan Vlas a menționat că subiectul abordat în studiu este foarte interesant și nou pentru primarii din Moldova, iar informație prezentată în acesta este foarte utilă, și practică, de aceia studiul în cauză ar trebui să fie diseminat în toate raionale republicii.

Expertul coordonator, Ion BESCHIERU a menționat că obiectivul principal a studiului a fost analiza cadrului legislativ actual și identificarea posibilelor modele de Cooperare intercomunitară pentru Autoritățile Publice Locale în condițiile legislației existente. De asemenea în vedere eficientizării mecanismului dat au fost analizată și experiența internațională în rezultatul căreia cele mai compatibile modelele de cooperare intercomunitară au fost identificate cele existente în România și Macedonia, care au servit ca bază pentru elaborarea recomandărilor și propunerilor de modificare a legislației.

Valentina PLEȘCA, Directorul Adjunct LGSP a menționat despre importanța identificării modalităților de prestare a serviciilor de calitate în condițiile legislației actuale, deoarece cadrul legislativ niciodată nu este perfect.

„…Autoritățile Publice Locale sunt responsabile să presteze servicii de calitate la un preț accesibil pentru populație, și aici cooperarea intercomunitară vine ca un instrument menit să asigure servicii de calitate la un preț pe care cetățenii și-l pot permite pe de o parte, iar pe de alta este necesar să ne gândim cum activează operatorii ca aceștia într-un final să-și acopere costurilor și un venit adițional pentru dezvoltare. Eu sunt sigură că studiul este foarte complex și majoritatea propunerilor atât pe cadrul legal cât și ceia ce ține de îmbunătățirea cooperării regionale, iar importanța lui este mai mare reieșind din faptul că a fost realizat în baza legislației existente, iar în opinia mea este important de realizat ceia ce putem astăzi, deoarece cadrul legal niciodată nu este perfect.”, a menționat Valentina PLEȘCA.   

Andrei CANTEMIR, reprezentantul SDC în Moldova, a menționat despre importanța studiului realizat menit să elucideze posibilitățile de cooperare în special în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare.

„…de mulți ani activez în domeniul de asistență tehnică și cunosc îndeaproape domeniul și problemele aferente acestuia. La SDC am ajuns la limita când durabilitatea proiectelor implementate depinde de relația de conlucrare între comunități și este foarte bine-venită inițiativa de elucidare a acestei probleme în limitele legislației actuale, îndeosebi în domeniul de Aprovizionare cu Apă și Canalizare”, a menționat Andrei CANTEMIR.

Nicolae MELNIC, Primar de Călăraș, a menționat că la nivel de APL există inițiative de cooperare care din păcate din anumite motive nu au un final pozitiv, iar inițiativa CALM realizată prin intermediul studiului dat,  este foarte oportună și binevenită, deoarece oferă o perspectivă practică asupra cooperării intercomunitare.

Scott Johnson, director LGSP a menționat că proiectul colaborează cu câteva orașe din republică inclusiv în domeniul cooperării intercomunitare iar studiul prezentat de CALM va fi util pentru câteva domenii. În primul rând este făcută o analiza posibilităților de cooperare intercomunitară în contextul cadrului legal existent. Studiul de asemenea prezintă câteva forme de cooperare posibile în comparație cu modelele din alte țări, iar lucrul cel mai important este faptul că acesta ne oferă o informație despre ce să nu ne fie frică.

În rezultatul discuțiilor participanții au menționat că inițiativa ajustării cadrului legal în vederea eficientizării mecanismului de cooperare intercomunitară este binevenită și foarte oportună din moment ce mecanismul dat, din perspectivei integrării Europene a Republicii Moldova, atât la nivelul autorităților publice centrale cât și a autorităților publice locale este cel mai viabil în vederea dezvoltării pe termen mediu și lung a Serviciilor Publice de calitate.

Menționăm că ședința de lucru a avut loc la inițiativa CALM în cadrul proiectului de „consolidare a capacităților Autorităților Publice Locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare” implementat de CALM cu suportul financiar a USAID. Scopul principal a proiectului fiind identificarea modelelor eficiente de gestionare a serviciului de apă și canalizare reieșind din specificul activității și competențelor APL.

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM:

tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md. 

 

 

Imprimare