În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023. 

Strategia Naţională de Mediu este un document de planificare strategică pe termen lung pentru 10 ani şi urmează a fi implementată în perioada anilor 2013-2023. 

Potrivit autorilor, noua Strategie propune o reformă totală sectorului protecției mediului, astfel încît să funcționeze un sistem instituțional, administrativ și de management de mediu ajustat la rigorile Uniunii Europene care să asigure durabilitatea mediului și creșterea calității factorilor de mediu.

Scopul Strategiei este de a garanta populației Republicii Moldova dreptul la un mediu durabil nepoluat şi sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social. 

Strategia are două obiective generale, şi anume:

1.      Asigurarea managementului de mediu adecvat la toate nivelele.

2.      Asigurarea durabilității mediului prin promovarea principiilor dezvoltării  durabile și dezvoltării economice verzi a Republicii Moldova. 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

 Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM 

Proiectul Strategiei Națională de Mediu pentru anii 2013-2023

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023

Notă informativă la proiectul Strategiei Naţionale de Mediu pentru perioada 2013-2023

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023

 

Imprimare