În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Ordinului ministerial cu privire la aprobarea celor mai bune tehnici disponibile privind deversările industriale directe. 

Odată cu aprobarea Legii apelor nr.272 din 23.12.2011, Republica Moldova şi-a propus să creeze o listă nouă pentru cele mai bune tehnici disponibile privind deversările industriale directe.

Astfel, art. 36, alin. (2) din Legea apelor nr.272 din 23.12.2011 prevede expres că, conţinutul celor mai bune tehnici disponibile se aprobă de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, implicit Ministerul Mediului.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM

Proiectul Ordinului ministerial privind aprobarea celor mai bune tehnici disponibile privind deversările industriale în Republica Moldova

ANEXA 1 la Ordinul Ministerului Mediului

Nota informativă la proiectul Ordinului ministerial privind aprobarea Celor mai bune tehnici disponibile privind deversările industriale în Republica Moldova

Imprimare