Peste o sută de primari și specialiști în domeniul proprietății funciare au participat la 19 iunie curent la  seminarul de instruire privind corectarea erorilor comise în procesul de atribuire în proprietate a terenurilor. În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte privind organizarea și desfășurarea procesului de corectare a erorilor în planurile cadastrale, aspecte juridice, efectuarea modificărilor în Registrul bunurilor imobile, administrarea terenurilor, responsabilitatea APL în diverse procese care vizează buna gestionare a acestora. Seminarul a fost organizat de CALM în parteneriat cu Agenția Servicii Publice și Agenția Relații Funciare și Cadastru.

Scopul seminarului a fost de a explica care sunt pașii care urmează a fi întreprinși de către APL împreună cu organele cadastrale teritoriale pentru a asigura corectarea planurilor sau a documentelor de drept.

Este de menționat faptul că unele erori au survenit în planurile cadastrale în procesul de atribuire în proprietate a terenurilor.

Angela Matcov, șef al Departamentului Cadastru în cadrul Agenției Servicii Publice a declarat că potrivit datelor deținute, în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova sunt circa 250 000 de terenuri care au erori în planul cadastral din mai multe motive. „Fie sunt suprapuneri de terenuri, fie lipsește planul cadastral, deoarece până în anul 2008 se admitea înregistrarea titlului de proprietate fără a avea planul cadastral digital.

La ora actuală, în registrul bunurilor imobile sunt înregistrate circa 4,8 milioane de terenuri, ceea ce reprezintă circa 80% din totalul de bunuri  care sunt pe teritoriul Republicii Moldova.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare