Pentru această rundă, propunerile de proiect vor fi depuse de către solicitanții de finanțare – reprezentanţi autorizaţi ai obiectivelelor de menire socială aflate în proprietatea publică centrală şi locală de toate nivelele și trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  • să fie funcţionale;
  • aplicanții nu au beneficiat, în ultimii 5 ani, de suport din partea programelor sau proiectelor de același caracter, valoarea totală a cărora a depășit 200 000 lei.

Solicitanţii de finanțare care au obţinut anterior suport similar, pot obţine finanțare din partea Fondului în cadrul acestui apel numai în cazul în care sumele maximale disponibile pentru categoria respectivă de proiecte nu au fost epuizate de către solicitanţii care nu au beneficiat de suport de același caracter.

Fiecare solicitant poate prezenta cel mult trei propuneri de proiecte, însă soluţiile tehnice propuse în aceste proiecte nu trebuie să se suprapună. Adică un proiect nu poate reprezenta o parte componentă esențială a altui proiect propus spre finanţare de către acelaşi solicitant. Raportul de audit energetic/Studiul de fezabilitate, după caz, nu trebuie să fie mai vechi de 12 luni de la data depunerii propunerii inițiale de proiect.

Procedurile de evaluare și selecţie sunt divizate în două etape: evaluarea propunerii iniţiale de proiect și evaluarea detaliată a proiectului. Decizia finală privind finanțarea proiectelor îi revine Consiliului de administrare al Fondului. Suportul financiar din partea Fondului pentru proiectele aprobate în cadrul acestui apel va fi oferit în formă de grant.

În acest context, menționăm faptul că, documentele urmează a fi depuse până la data de 15 februarie 2013, ora 17:00la sediul Fondului pentru Eficienţă Energetică cu adresa: mun. Chişinău, b-dul. Ștefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 607, MD-2004. Mai multe detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 060809709.

Depunerea și evaluarea propunerilor de proiect vor fi efectuate în conformitate cu procedura descrisă în Regulamentul Fondului, pe care o puteți accesa aici.

proiectul de lege cu privire la
modificarea şi completarea Legii privind descentralizarea administrativă nr.
435-XVI din 28 decembrie 2006.

Imprimare