Expertul CALM a făcut o prezentare a conceptului de cooperare intermunicipală, precum și a avantajelor și a necesității de a stabili astfel de parteneriate între autoritățile locale din Republica Moldova. În cadrul seminarului experții participanți au prezentat informații utile cu privire la formele juridice de realizare a cooperării intermunicipale în Moldova și managementul proprietății publice. Evenimentul va fi urmat de o serie de acțiuni pentru promovarea cooperării intermunicipale în raionul Râșcani, cum ar fi seminariile de instruire, vizite de studiu și schimburi de experiență.

Seminarul de informare cu privire la cooperarea intermunicipală reprezintă o continuare a unei cooperări foarte bune dintre CALM și GIZ, care intenționează să dezvolte aceste relații în continuare, în beneficiul APL și al comunităților locale din Republica Moldova.

 

 

 

 

 

 

 

Imprimare