Vineri, 14 februarie 2014 – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă cu genericul „Dreptul de proprietatea in domeniul sistemului de aprovizionare cu apa: cadrul legal si problemele actuale ale APL”. La eveniment au fost prezenți în jur de 20 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale și reprezentanți ai operatorilor serviciului de aprovizionare și aprovizionare cu apă.

În cadrul evenimentului au fost abordate o serie de subiecte precum cadrul legislativ actual și dezbateri cu privire la conținutul și structura sistemelor de aprovizionare cu apă – bunurile care fac parte sau trebuie sa fie incluse intr-un sistem de aprovizionare cu apă. De asemenea în cadrul discuțiilor au fost abordat subiectul relațiilor patrimoniale intre APL si prestatorii de servicii de alimentare cu apa precum și identificate probleme principale de ordin legislativ și practic din domeniul proprietății asupra sistemului de aprovizionare cu apa.   

În cadrul discuțiilor participanții au menționat că inițiativa ajustării cadrului legislativ curent în domeniul managementului proprietății rețelelor de apă și canalizare este binevenită și foarte oportună din moment ce persistă probleme destul de grave în domeniul dat și nu este clar nici până în ziua de astăzi în proprietatea cui se află rețelele de aprovizionare cu apă și canalizare. 

Menționăm că ședința de lucru a avut loc la inițiativa CALM în cadrul proiectului de „consolidare a capacităților Autorităților Publice Locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare” implementat de CALM cu suportul financiar a USAID. Scopul principal a proiectului fiind identificarea modelelor eficiente de gestionare a serviciului de apă și canalizare reieșind din specificul activității și competențelor APL.

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM:

tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md

Imprimare