Dintre domeniile de cooperare bilaterala reiesind din abordarea integrata fata de guvernarea locala au fost mentionae  – atragerea investitiilor si promovarea exportului la nivel local, crearea climatului favorabil de afaceri la nivel local (care trebuie sa fie foarte strans corelat si cu reforma cadrului regulatoriu national), promovarea si suportul pentru intreprinderile mici si mijlocii inclusiv prin diferite structuri stimulatorie (precum parcuri industriale, incubatoare de busines, zonele economice libere), infrastructura, servicii, energetica, dezvoltarea regionala, atragerea fondurilor straine pentru dezvoltarea locala, etc., etc., etc.

Au fost discutate niste domenii de competenta generala a guvernului precum menţionate mai multe probleme ce ţin de cadrul organizatoric si institutional actual al adminitraţiei locale, reforma descentralizarii si consolidare autonomiei locale, neclarităţi si dificultăţi ale proecesului de dezvoltare regionala cu implicarea formală a APL, costuri administrative foarte mari si cu efectul pana ce scazut; coordonarea slaba a asistentei externe la nivel national care pana ce n-a fost in starea de a indrepta eforturile donatorii spre atingerea obiectivelor durabile de dezvoltare. La randul sau d-l Lazari si-a exprimat ingrijorarea fata de situaţia în domneiul adminiatraţiei locale şi în special faţă de capacitatea adminitraivă redusă a APL  de a influenţa dezvoltarea economică locală. Totodată menţionând necesitatea căutării unor soluţii şi creşterii posibilităţilor adminitraţiei locale în vederea consolidarii climatului de afaceri la nivel local.

Discutia a fost una foarte constructiva, practica, amabila, cu intelegerea completa intre parti prezentand un exemplu pozitiv si pentru alti factorii de decizie in Moldova in vederea cooperarii cu autoritatile locale.

Drept rezultat al şedinţei, s-a ajuns la o înţelegere privind dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi oarteneriat între CALM şi Ministerul Economiei pe toate direcţiile de interes comun. În acest sens, într-o perioadă scurtă de timp va fi semnat un acord de cooperare prin care vor fi stabilite domeniile de cooperare şi interes comun, precum şi mecanismul de consultare şi implicare efectivă a autorităţilor locale în procesul decizional ce ţine de compeenţa Minsterului Economiei.

Imprimare