În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcționarea Serviciului social „Locuință socială asistată” și a Standardelor minime de calitate (număr unic 837/MMPS/2022).

Potrivit autorilor, proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în scopul diversificării serviciilor acordate copiilor și tinerilor, în special a celor aflați într-o situație de dificultate sau care au ieșit din sistemul de protecție a copilului.

În nota informativă a proiectului se menționează că scopul Serviciului social ”Locuința socială asistată” este (re)integrarea socială a beneficiarului. Obiectivele Serviciului sunt:
1) prevenirea excluziunii și marginalizării sociale;
2) facilitarea integrării educaționale și profesionale a beneficiarilor;
3) formarea/dezvoltarea abilităților și deprinderilor pentru trai independent. În funcție de necesități, beneficiarilor li se prestează următoarele servicii:
– găzduire pe o perioadă determinată de timp;
– formarea deprinderilor de viață independentă;
– suport informațional, juridic și consiliere în vederea continuării studiilor, profesionalizării sau angajării în câmpul muncii;
– facilitarea accesului la alte servicii din comunitate sau din afara acesteia (cum ar fi: educație, sănătate, cultură, sport, etc);
– susținere în procesul de integrare profesională. În vederea asigurării prestării unui serviciu calitativ, proiectul Hotărârii Guvernului propus spre aprobare include și 31 Standarde minime de calitate care sunt elaborate în corespundere cu următoarea structură:
1) denumirea standardului;
2) definirea/conceptualizarea standardului;
3) rezultatul scontat;
4) indicatorii de realizare.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișiere:
12-1699 02.04.2024 Demers autorități_LSA_nr. unic 837.semnat Proiect HG_LSA_Numar unic_837_02.04.2024 Sinteza proiect HG_LSA_Anterior reforma Restart

Imprimare