În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale (număr unic 276/MEn/2024), autor – Ministerul Energiei.

Potrivit autorilor, Regulamentul privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale reglementează norme ce vizează securitatea aprovizionării cu gaze naturale prin asigurarea funcționării corecte și continue a pieței gazelor naturale, permițând aplicarea unor măsuri excepționale atunci când piața nu mai este în măsură să asigure cantitățile de gaze naturale necesare, definind și atribuind clar responsabilitățile între întreprinderile de gaze naturale, Guvern și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atât cu privire la acțiunile preventive, cât și reacția la perturbările în aprovizionarea cu gaze naturale. Regulamentul de asemenea, stabilește mecanisme transparente, privind coordonarea planificării măsurilor și reacțiilor în cazul unor situații de urgență la nivel național și în alte țări părți ale Comunității Energetice și/sau state membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii, atenuării și gestionării crizelor de gaze naturale.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier: 
Proiectul 276-men-2024

Imprimare