În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul de hotărâre a Guvernului Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare.

În nota informativă se menționează că proiectul propus optează pentru o abordare a unei politici sensibile și deschise față de necesitățile grupului-țintă, prin îmbunătățirea serviciilor sociale, implementarea unor acțiuni ce ar contribui la dezvoltarea unui mediu favorabil de afaceri, inițierea procesului de recunoaștere a calificărilor non-formale și informale dobândite în străinătate.

Scopul propus este de a dezvolta programele și serviciile destinate cetățenilor RM reîntorși de peste hotare, în vederea oferirii suportului necesar la (re)integrarea prin acțiuni de informare, protecție socială, precum și integrare economică în Republica Moldova.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract – Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:

Proiectul HG

Planul de acțiuni

Nota informativă

Imprimare