Obiectivul principal al evenimentului a fost elaborarea unui pachet de servicii în domeniul eficienței energetice de care ar avea nevoie APL și care i-ar permite creșterea capacităților sale instituționale și financiare în cea ce privește eficientizarea energetică la nivelul comunităților pe care le administrează.

Atelierul a cuprins o sesiune de prezentare a proiectului și conceptului pachetului de servicii în domeniul eficienței energetice și schimbărilor climatice, care a fost prezentat de către managerul de proiect, Dl. Ion Muntean, unul dintre cei mai tineri și energici specialiști în domeniu; și Expertul Coordonator Dl. Octavii Ivanov, unul dintre cei mai experimentați și versați experți în planificare strategică și eficiență energetică.

În debutul evenimentului Directorul Executiv a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Dl. Viorel Furdui, a menționat faptul că dezvoltarea capacităților APL în diferite domenii de activitate a acestora, constituie o parte componentă a mandatului CALM și în contextul dat, CALM a constat un cumul de probleme arzătoare în domeniul Eficienței Energetice și fiind susținut de colegii săi din cadrul NALAS, are posibilitatea să dezvolte un pachet de servicii util, real și atât de necesar pentru autoritățile locale din Moldova.”

Managerul de proiect, Dl. Ion Muntean a menționat faptul că „..necesitatea în acest proiect rezultă din situația actuală în care autoritățile locale au multe responsabilități ce țin de eficiența energetică și schimbările climatice. În același timp, eficiența energetică și schimbările climatice constituie un domeniu relativ nou pentru autoritățile locale din Republica Moldova, iar importanța lor în acest sector în ultimii ani crește foarte rapid, dincolo de posibilitățile lor de a fi adecvat informate pentru a-și crea o viziune clară și durabilă în acest sens, iar utilizarea instrumentelor precum Convenția Primarilor constituie un pas important în atingerea obiectivelor propuse”.

În rezultatul atelierului au fost identificate și prioritizate problemele în domeniu, identificate servicii orientate spre soluționarea acestora precum: dezvoltarea unei platforme de comunicare și de consultare a autorităților locale în domeniul eficienței energetice, adoptarea unor documente de poziții în vederea racordării legislației în vigoare cu necesitățile autorităților locale în domeniu, dezvoltarea nivelului de calificare a experților locali, crearea unei baze de date cu experți și donatori în domeniul eficienței energetice, atragerea pentru consultări a experților internaționali, realizarea unor vizite de studiu pentru schimbul de experiență a reprezentanților APL și experților CALM, etc.

În acest context este necesar de menționat că Convenția primarilor reprezintă principala mișcare europeană în care sunt implicate autoritățile locale și regionale ce se angajează în mod voluntar în inițiativa de creștere a eficienței energetice și utilizarea resurselor de energie regenerabilă în localitățile sale. Prin aderarea la Convenție a circa 2800 de autorități locale – din peste 44 de țări – s-a convenit de a depăși obiectivul Uniunii Europene de a reduce cu 20% emisiile CO2 până în 2020, prin elaborarea și implementarea planurilor de acțiune privind energia durabilă.

Începând cu anul 2011 CALM a devenit o structură de suport a Convenției Primarilor pentru Republica Moldova, participând la mai multe inițiative în domeniul eficienței energetice și contribuind la extinderea numărului de comunități locale din Republica Moldova care au aderat la acest instrument internațional important. În anul 2011 CALM a susținut 9 comunități locale să adere la Convenția Primarilor.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați: Nadejda Sacovici, Departament de Comunicare CALM, Tel: +373 22 22-35-09, Fax: +373 22 22-35-29, mob: +373 79705886, e-mail: nadejda.sacovici@calm.md, www.calm.md

Imprimare