La data de 11 noiembrie 2014, în incinta primăriei orașului Edineț s-a desfășurat cel de-al doilea atelier de lucru cu genericul “Problemele şi necesităţile actuale ale secretarilor consiliilor locale în procesul de creare a rețelei profesionale a secretarilor din cadrul CALM”  organizat de Congresul Autorităților  Locale din Moldova.

Atelierul a fost  deschis de și D-l Ion Beschieru, expert-coordonator CALM, care    a menționat despre locul și importanța deosebit de mare a secretarilor consiliilor locale în cadrul administrației publice locale precum și despre faptul că crearea rețelelor profesionale din cadrul APL este unul din obiectivele importante al CALM care are drept scop acordarea posibilităților mai largi diferitor categorii de funcționari/specialiști care activează în domeniul APL de a comunica, face schimb de experiență și dezvolta capacitățile sale.

La atelier au participat circa 30 de secretari ai Consiliilor locale din raioanele : Edineț, Dondușeni, Briceni, Ocnița, Rîșcani, și Drochia.

Chiar din  primele momente secretarii au fost interesați de tematica propusă să fie discutată în cadrul  atelierului, și mai ales prin faptul, că la lucrul atelierului au fost invitați secretari cu un stagiu de peste 20-30 de ani, cât și secretari care doar au pășit în primul an de activitate,ceea ce a făcut posibil ca pe parcursul desfășurării atelierului de lucru să facă schimb de experiență, să se informeze despre metodele folosite de colegi.   Ei au urmărit cu multă atenție prezentarea făcută de D-na Nadejda Darie, secretarul Rețelei Femeilor CALM privitor la domeniile de activitate ale CALM – lui și a Rețelei Femeilor CALM, formarea ei , modul de funcționare, bunele  practici și proiectele realizate.

Iar în cadrul sesiunilor următoare moderate de către expertul CALM Octavii Ivanov, secretarii consiliilor locale au identificat, prezentat și discutat în mod participativ problemele actuale de ordin instituțional, legal, funcțional și profesional. În cadrul discuțiilor sa evidențiat Toderico Ivan, secretarul consiliului raional Briceni,   Elena Vahnovan, secretarul consiliului local din primăria Cernoleuca, Dondușeni, Sabina Popovici, secretarul consiliului local din primăria Sauca, r. Ocnița care folosind lucrul în grup și metoda participativă au identificat și prezentat soluțiile în viziunea lor la problemele respective.Imprimare