La 23 decembrie 2014 a avut loc conferință de presă cu tema „Viziunea autorităților locale privind situația după alegerile parlamentare, prioritățile guvernamentale și reformele urgente care urmează a fi întreprinse de către viitoarea guvernare!” organizată de Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) urmare a  şedinţei Consiliului de Administrare al CALM din 18 decembrie 2014 la care a fost adoptată Declarația CALM în legătură cu rezultatul alegerilor parlamentare din 30.11.2014, procesul de negociere în vederea formării coaliției de guvernare și stabilirea priorităților guvernamentale. 

Conform Declarației CALM, autoritățile locale din Moldova CER:

1.        Recunoașterea și fixarea în Acordul privind constituirea alianței de guvernare și viitorul Program de guvernare, a reformei administrației publice, descentralizării puterii în stat și consolidării autonomiei locale, în calitate de prioritate de bază și fundamentală pentru realizarea altor priorități. 

2.        Luarea ca bază și menționarea expresă la elaborarea noului Program de guvernare  a Acordului de asociere și Planului Național de Implementare a Acordului de Asociere (aprobat prin HG nr. 808 din 07.10.2014), precum și altor documente naționale și internaționale relevante.

3.        Crearea unui cadru instituțional adecvat la nivel de Guvern și Parlament, în vederea asigurării implementării corespunzătoare a reformelor din domeniul descentralizării. La nivel de Guvern aceasta ar urma să fie Viceprim ministru fără portofoliu, responsabil de reforma în domeniul descentralizării, dezvoltării regionale, consolidării autonomiei locale și reformei administrației publice. La nivel de Parlament – revitalizarea Comisiei speciale pentru descentralizare și consolidarea autonomiei locale.   

4.        Depolitizarea instituției/funcției din cadrul Guvernului responsabile pentru reformele din domeniul descentralizării, consolidării autonomiei locale prin includerea acestui domeniu în categoria celor care nu pot fi partajate politic. Pentru a elimina orice suspiciuni și neînțelegeri privind apartenența/partajarea politică a acestei instituții, în fruntea ei trebuie să fie numită o persoană neafiliată politic și care beneficiază de autoritate și încredere din partea autorităților publice locale și societății civile. În acest sens, numirea în funcția de conducere a instituției respective trebuie să se facă la propunerea Consiliului de administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM fiind o organizație neafiliată politic, recunoscută pe plan național și internațional, din organele de conducere făcând parte reprezentanții tuturor partidelor parlamentare, iar consiliul CALM întrunește din oficiu și conform statutului – toți primarii de orașe și președinții asociațiilor raionale de primari).

5.        Includerea pe agenda Parlamentului și adoptarea în regim de urgență (la una din primele ședințe) a proiectelor de legi restante adoptate în prima lectură și care vizează consolidarea reală a autonomiei locale din Republica Moldova.

6.        Instituirea unui dialog instituțional efectiv și real intre autoritățile centrale și CALM, în calitate de reprezentant al APL. 

Astfel CALM a îndemnat partidele proeuropene, care formează coaliţia de guvernare, să se ocupe de problemele administraţiilor locale prin implementarea de urgenţă a reformei descentralizării.

Aleşii locali susţin că în ţara noastră deciziile sunt luate de un grup restrâns de persoane, după un sistem moştenit încă din perioada sovietică, iar banii sunt distribuiţi primăriilor pe criterii politice. În aceste condiţii satele din Republica Moldova rămân sărace, iar reformele rămân scrise pe hârtie.

Preşedintele CALM, Dna Tatiana Badan, a accentuat că „Alegerile parlamentare recente au demonstrat necesitatea unor schimbări cardinale la nivel de priorităţi ale guvernării. Lipsa de voinţă politică, finalitate şi tărăgănarea în implementarea reformelor din domeniul descentralizării, dezvoltării economice, sociale, a justiţiei, luptei cu corupţia – sunt inadmisibile. A venit timpul să realizăm că, în condiţiile actualului sistem politic, dominat de anumite grupuri înguste de interese, nici o reformă nu poate avea succes şi va rămâne doar pe hârtie.”

„Din cauza sistemului excesiv de centralizat nu pot fi dezvoltate localităţile. În condiţiile unui asemenea sistem, noi în zadar vorbim de lupta contra corupţiei, de o justiţie reformată, de alte reforme în domeniile economic, social. Un anumit grup de forţe politice deţine toată puterea asupra resurselor din stat, iar această centralizare excesivă este sursa tuturor problemelor. Nu putem să ne dezvoltăm, dacă toate deciziile sunt luate de un anumit grup de oameni”, a declarat directorul executiv al CALM, Dl Viorel Furdui. La fel Dl Furdui, a menţionat că tergiversarea negocierilor de formare a coaliţiei are un efect negativ asupra populaţiei „Oamenii sunt îngrijoraţi. Aşteptăm că guvernarea se va apuca de treabă, deoarece în ultimii ani batem pasul pe loc. Autorităţile locale speră că pe lângă proiectele noi, Guvernul nu va uita de reformele iniţiate anterior şi va analiza problemele care zădărniceau realizarea acestora”, a spus el.

Primarul Cimişliei, Dl Gheorghe Răileanu, consideră că „În condiţiile în care ţara are nevoie de stabilitate şi un mediu social-economic benefic  în care să putem rezolva problemele cetăţenilor, noua guvernare trebuie să dea dovadă de maturitate politică. Oamenii sunt foarte decepţionaţi faţă de lipsa de progrese în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei, faţă de implicarea politicului în domenii unde nu ar trebui să se implice. Problema autorităţilor locale constă în corupţia şi presiunea politică, exercitată de liderii de partid din Centru. Vrem să demonstrăm că suntem dispuşi să fim aliaţi fideli ai guvernării, dar cu condiţia că în Centru nu vor fi oameni cu reputaţia pătată şi suspectaţi de corupţie.

Primarul de Colibași, din Cahul, Ion Dolganiuc a menționat că, CALM este pregătit pentru a participa eficient în acest program de guvernare pentru implementarea reformelor. Sperăm că cei de la guvernare vor auzi vocea noastră, vor fi mai deschiși și mai responsabili. Am ascultat ce spun cetățenii şi am ajuns la concluzia că oamenii sunt foarte decepționați. Ei își doresc o guvernare pragmatică. Noi suntem gata să fim parteneri buni ai guvernării și suntem foarte interesați ca această guvernare să fie una bună”, a declarat Ion Dolganiuc.

Reprezentanții CALM au declarat că Republica Moldova nu are nici o șansă de a se dezvolta, fără a înfăptui o reformă profundă la nivel local. Actualmente nu există motive de tărăgănare a reformelor de descentralizare. Unicul pas vizibil după adoptarea Strategiei Naționale de Descentralizarea este aprobarea Legii finanţelor publice locale, care va intra în vigoare din 1 ianuarie 2015, și care va da primăriilor mai multă libertate la formarea și gestionarea bugetelor. Conducerea asociației de primari este îngrijorată că descentralizarea se va opri aici, fără să se aplice alte reforme.

Preşedintele Congresului Autorităților Locale, Dna Tatiana Badan, a spus că reprezentanţii autorităţilor locale sunt gata să facă echipă comună cu reprezentanţii noii puteri pentru a duce la capăt Reforma Descentralizării. Totodată, a promis că aleşii locali vor face presiune publică asupra politicienilor când vor simţi că aceştia deviază de la angajamentele asumate în campanie.

 

DECLARAȚIA CONGRESULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE DIN MOLDOVA (CALM)

PROPUNERILE CALM PENTRU PROGRAMUL GUVERNULUI PENTRU ANII 2014-2019

Imprimare