Autoritățile publice locale, mediul de afaceri și Asociațiile de băștinași din 24 de localități vor realiza proiecte ambițioase pentru relansarea economiilor locale.

Astăzi, în cadrul unui eveniment online de înmânare a cecurilor de grant, PNUD Moldova și Elveția au anunțat lista localităților care vor beneficia de sprijin pentru crearea unor comunități pro-business. Astfel, fiecare dintre cele 24 localități va primi până la 60.000$ fiecare, după principiul 50% + 50% (contribuția locală trebuie să fie de cel puțin jumătate din valoarea totală a proiectului).

„Aceste proiecte fac parte dintr-un cadru mai larg de răspuns și recuperare socio-economică, implementat împreună cu partenerii noștri strategici. Prin îmbinarea elementelor de dezvoltare economică locală și dezvoltare cu participarea băștinașilor, proiectele pe care le lansăm astăzi reprezintă un model inovator și o soluție de recuperare post-criză pentru comunitățile locale din Moldova”, susține Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Suma totală a celor 24 granturi oferite constituie 4,8 milioane $, dintre care circa 1,5 milioane $ reprezintă finanțarea oferită de Guvernul Elveției, iar 3,3 milioane $ vor fi contribuții locale.

„Acest proiect reflectă perfect abordarea elvețiană în lucrurile realizate în Republica Moldova. Anume asemenea proiecte sporesc bunăstarea și coeziunea în societatea moldovenească, dar în primul rând, creează mai multe oportunități pentru dezvoltare și noi locuri de muncă. Doar așa creștem speranța într-o viață mai bună în comunitățile din Republica Moldova, lucru atât de necesar, în special, în această perioadă complicată”, a menționat Caroline Tissot, directoarea Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova.

Parte a proiectelor economice vor fi și Asociațiile de băștinași, care asigură coeziunea dintre partenerii locali, precum și mobilizarea diasporei pentru acțiuni colective de relansare economică locală.

„Crearea punților dintre diasporă și membrii comunităților este un lucru absolut necesar. Doar așa vom reuși dezvoltarea business-ului în Republica Moldova, dar și atragerea concetățenilor aflați peste hotare în crearea afacerilor frumoase acasă”, a menționat Valeriu Turea, șeful Biroului Relații cu Diaspora.

Până la finele anului 2022, în cele 24 localități vor fi create 12 trasee turistice și oferte de recreere, 3 unități de infrastructură post-recoltare, 4 centre de afaceri și parcuri industriale, 2 centre de valorificare economică a deșeurilor, precum și afaceri în domeniul zootehniei. În total, vor fi create peste 1000 locuri noi de muncă, în rezultatul lansării a peste 50 afaceri și extinderii a 48 afaceri existente.

„În Borogani sunt 9 producători de carne și lapte, care dețin 800 de oi și 40 vaci. Datorită îndrumării PNUD, deja am creat asociația producătorilor de lapte și am încheiat contracte cu o fabrică de procesare a laptelui. În continuare, ne propunem să implementăm tehnologii moderne în procesul de producere a laptelui, să procurăm animale de prăsilă, să creăm un punct centralizat de colectare a laptelui și să instalăm panouri fotovoltaice pentru dotarea stânelor cu electricitate. Astfel vom crește productivitatea, dar și calitatea produselor de lapte marca Borogani”, a declarat Elena Savițchi, primara de Borogani (Leova).

Cele 24 localități beneficiare de granturi au fost selectate în cadrul unui concurs organizat în rândul celor 35 localități partenere ale proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, desfășurat cu suportul Elveției în perioada 2019-2022.

Pentru informații suplimentare, contactați: Tatiana Solonari, specialistă în comunicare, proiectul PNUD Moldova „Migrație și dezvoltare locală”, tatiana.solonari@undp.org, tel: 0693 77 215, 022-820-840

Pentru mai multe detalii accesați:

Imprimare