Joi, 18 februarie, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu Programul  Comunitatea Mea, a organizat o întrunire online a circa 90 de aleși locali în cadrul căreia au fost puse în discuție propunerile de reformă a administrației publice.

„Acest eveniment servește drept o platformă de discuție pentru inițierea unui dialog constant și deschis, care să aibă la temelie aspirațiile și necesitățile cetățenilor Republicii Moldova”, a menționat directorul Programului Comunitatea Mea Daniel Șerban.

Directorul executiv Viorel Furdui a prezentat viziunea CALM asupra acestui subiect, menționând că conceptul reformei a fost elaborat în rezultatul discuțiilor cu autoritățile publice locale și are la bază descentralizarea și consolidarea autonomiei locale.

„CALM, în calitate de reprezentant al autorităților administrației publice locale (APL), propune o abordare nouă și proactivă de promovare a reformelor de descentralizare, bazată pe principiul „de jos în sus”. Modelul CALM privind reforma administrației publice locale va fi întemeiat pe experiența, necesitățile și realitățile actuale ale colectivităților locale din Republica Moldova și va servi drept bază pentru edificarea unui consens politic și social larg în societate”, a declarat Viorel Furdui.

CALM consideră că pentru elaborarea unui asemenea concept de reformă este nevoie de  identificarea în cadrul APL a unei viziuni proprii și de asigurarea unor precondiții pentru inițierea acestui proces. Totodată, este nevoie de corelarea strânsă între reforma administrației publice centrale și administrației publice locale – două părți indispensabile ale unui sistem de administrație publică.

 „CALM nu poate fi împotrivă sau pentru reformă, CALM este pentru ca APL să fie actorul principal în acest proces, iar în rezultatul acesteia să fie asigurată dezvoltarea colectivităților locale și cetățenii să fie principalii beneficiari.”

Viorel Furdui a atras atenția asupra faptului că pentru a avea rezultatele scontate trebuie să analizăm principalele eșecuri ale reformelor anterioare; problemele reale ce afectează sistemul actual al APL; să vedem care este locul și rolul experiențelor/modelelor internaționale și abia după toate aceste procese să stabilim obiectivele și principiile viitoarelor reforme.

De asemenea, potrivit directorului executiv al CALM, principiile de care trebuie să ne ghidăm atunci când construim un asemenea concept trebuie să vizeze delimitarea competențelor și atribuțiilor autorităților publice locale de cele ale autorităților centrale; amenajarea teritoriului; descentralizarea organizațională; descentralizarea financiară care să asigure creșterea și consolidarea bazei de venituri locale proprii; descentralizarea patrimonială; descentralizarea economică etc, e-guvernarea locală; asigurarea cadrului instituțional al reformei etc. „Avantajele unei asemenea abordări sunt că vom avea o reformă veritabilă, cu rezultate scontate”, a subliniat Viorel Furdui.

În a doua parte a evenimentului, cei peste 100 de participanți au fost repartizați în patru grupuri pentru ca reprezentanții APL să fie consultați în vederea identificării priorităților reformei de descentralizare. În cadrul primului grup moderat de expertul CALM Viorel Gîrbu și expertul Comunitatea Mea Stela Alexei au fost prezentate propunerile de reformă privind descentralizarea financiară.

În cadrul celui de-al doilea grup moderat de expertul CALM Viorel Rusu și expertul Comunitatea Mea Ion Gumene au fost prezentate propunerile de reformă privind delimitarea competențelor.

Subiectul de discuție din cadrul celui de-al treilea grup moderat de expertul CALM Alexandru Morcov și reprezentantul Comunitatea Mea Andrei Cantemir a fost amenajarea teritoriului și organizarea teritorială a serviciilor publice.

Cel de-al patrulea grup moderat de expertul CALM Cătălina Scorțescu și expertul Comunitatea Mea Igor Mironiuc a vorbit despre descentralizarea funcțională și organizațională.

Viorel Furdui a constatat că, în linii mari, primarii au agreat abordarea CALM și a dat asigurări că de propunerile aleșilor locali se va ține cont la îmbunătățirea acestui concept, dar și în procesul de identificare a celei mai viabile opțiuni pentru cetățenii și localitățile din Republica Moldova.

Programul Comunitatea Mea este programul principal al USAID în  domeniul guvernării locale și are ca obiectiv consolidarea guvernării locale, ca aceasta să devină mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni. Programul Comunitatea Mea este implementat de IREX în Moldova.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare