CALM a pledat pentru excluderea din textul legii a unor prevederi contrare principiilor autonomiei locale şi transferării pe umerii autorităţilor locale a unor competenţe fără acoperire financiară (pentru detalii accesaţi http://www.calm.md/ ). În cadrul discuţiei au fost agreate mai multe propuneri ale CALM, totodată s-a convenit asupra organizării unei şedinţe suplimentare, în vederea întocmirii unui text de lege, care nu ar afecta interesele APL.

Imprimare