Comuna Țareuca din raionul Rezina este beneficiară de asistență tehnică în cadrul parteneriatului dintre Congresul Autorităților Locale din Moldova CALM, Agenția Relații Funciare și Cadastru ARFC și Agenția de Cartografiere a Norvegiei.

Primarul Ghenadie Gaidibadi  spune că proiectul prevede dotarea cu tehnică performantă a primăriilor și dezvoltarea capacităților instituționale ale acestora. „Tehnica pe care o aveam anterior era foarte veche și nu puteai face mare lucru cu ea. Cu ajutorul programului susținut de Regatul Norvegiei avem posibilitatea să utilizăm în procesul administrativ materiale cartografice și seturi de date spațiale disponibile la nivel central. Pe lângă computerul performant, am beneficiat și de o imprimantă multifuncțională care ne permite să scanăm, dar și să imprimăm hărți, planuri și scheme necesare în activitatea autorităților publice locale.”

 Tot datorită suportului norvegian, specialiștii pentru reglementarea proprietății funciare au fost instruiți cum să utilizeze programul QGIS în procesele administrative a APL. Primarul de Țareuca afirmă că aceasta constituie o nouă oportunitate  pentru o mai bună gestionare a patrimoniului pe care îl au primăriile.

 „Printre primele proiecte pe care vrem să le realizăm, în rezultatul implementării acestui program, este inventarierea terenurilor disponibile pentru înverzirea localităților noastre. Avem mai multe terenuri erodate pe care vrem să plantăm vegetație forestieră. Aveam și cazuri când în lipsa dotării tehnice adecvate și a materialelor cartografice, era dificil să susținem antreprenorii care doreau să implementeze proiecte investiționale, pentru care aveau nevoie de terenuri ale primăriei. Dacă am fi avut delimitată proprietatea publică pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, oferta pentru antreprenori ar fi fost mult mai previzibilă.”

Primăria Țareuca este gazificată în proporție de 25%, are apeduct pentru circa 60-70% din locuitori și iluminat stradal în proporție de 100%. Alesul local constată că în lipsa cartografierii acestor obiecte de infrastructură edilitară, este complicată administrarea și dezvoltarea serviciilor publice comunale. „Utilizând tehnica și aplicând cunoștințele obținute în procesul de instruire a specialiștilor noștri, ne propunem ca anul viitor să îmbunătățim procesul de planificare a dotării cu utilități aferente serviciilor publice. Ne dorim să avem sisteme informaționale proprii în primării. Ne-am învăța și noi să lucrăm cu ele, ar fi mult mai ușor să activăm și am exclude foarte multă birocrație.”

Ghenadie Gaidibadi este convins de faptul că un serviciu de cartografiere dotat tehnic în modul adecvat va permite unității administrativ teritoriale Țareuca să să susțină în acest domeniu și alte localități din vecinătate care nu au beneficiat de asistență tehnică în cadrul acestui proiect. Mai mult decât atât,  utilizând instrumentariul de cooperare intercomunitară,  specialistul pentru reglementarea proprietății funciare din cadrul primăriei Țareuca a  început deja o asemenea activitate.”

Valentina Cojocari, specialistul pentru reglementarea proprietății funciare din cadrul primăriei Țareuca, Rezina, este recunoscătoare donatorilor  deoarece procesul de activitate a devenit mai ușor și mai eficient. „Acum pot să folosesc mai multe programe și sunt foarte mulțumită de ajutorul pe care ni l-a oferit Norvegia.  Astăzi devine tot mai greu să ne descurcăm fără tehnică. Aveam mai multe hărți și planuri în format analogic, dar era mult mai greu să soluționăm problemele oamenilor. Cetățenii solicită diverse informații privind poziționarea spațială a hotarelor proprietăților lor, amplasarea altor obiecte, ținând cont de diverse caracteristici ale reliefului și amplasamentului obiectelor de infrastructură.”

Potrivit funcționarei din APL Țareuca, tehnica oferită de poporul norvegian ajută la îmbunătățirea procesului de prestare a serviciilor publice administrative.

„Instruirile desfășurate în cadrul acestui proiect ne-au permis să descoperim noi orizonturi în procesul nostru de activitate.”

Imprimare