Anul 2019 a fost promițător și reușit din punct de vedere economic pentru Scoreni. În 2019, scorenenii, pentru prima oară s-au adunat împreună să discute modalitățile de relansare economică locală. Au fost organizate și realizate o serie de evenimente menite să impulsioneze dezvoltarea comunității economice locale. Din luna iunie până-n prezent au avut loc următoarele evenimente:

• Prima întâlnire cu primarul și echipa sa.
• Organizarea ședințelor sectoriale cu operatorii economici.
• Crearea Asociației Băștinașilor din Palanca.
• Crearea echipei economice locale.
• Organizarea adunării generale a antreprenorilor.
• Elaborarea și aprobarea Foii de parcurs.
• Informarea agenților economici din Scoreni și Căpriana privind oportunitățile de finanțare a afacerilor în domeniul turismului rural și acordarea de suport pentru accesarea suportului oferit de finanțatori.
• Organizarea instruirilor specializate.
• Organizarea de vizite de studiu (studierea experienței cooperativelor de întreprinzător și dezvoltarea infrastructurii post-recoltare).
• Semnarea de către membrii comunității locale a memorandumului de intenție privind dezvoltarea turismului.
• Elaborarea conceptului de dezvoltare a turismului la Scoreni și Căpriana.
• Semnarea de către membrii comunității locale a memorandumului de intenție pentru crearea asociației producătorilor de struguri de masă.

Pentru anul 2020, Primăria satului Scoreni împreună cu Asociația Băștinașilor plecați din satul Scoreni și echipa economică locală își propune să aplice pentru obținerea grantului destinat dezvoltării economice locale, oferit de @Swiss Cooperation in Moldova prin intermediul proiectului @UNDP Moldova @Migrație si dezvoltare locala. 


Imprimare