Anul 2019 a fost rodnic și reușit din punct de vedere economic pentru pălănceni și Palanca. Palanca a devenit membră a familiei MiDL/PNUD Moldova. Au fost organizate și realizate o serie de evenimente menite să creeze fundația pentru dezvoltarea comunității economice locale. Din luna iunie până-n prezent au avut loc următoarele evenimente:
· Prima întâlnire cu primarul și echipa sa.
· Organizarea ședințelor sectoriale cu operatorii economici.
· Crearea Asociației Băștinașilor din Palanca.
· Crearea echipei economice locale.
· Organizarea adunării generale a antreprenorilor.
· Elaborarea și aprobarea Foii de parcurs.
· Organizarea instruirilor specializate.
· Organizarea de vizite de studiu (trasee turistice, pensiuni turistice, casele mierii, etc.)
· Elaborarea conceptului de dezvoltare a turismului la Palanca.
· Semnarea de către membrii comunității locale a memorandumului de intenție pe filiera turismului.
· Elaborarea conceptului Centrului agroalimentar regional de frontieră.
· Implementarea proiectelor în domeniul turismului cu suportul Ministerului de Externe a Estoniei în arealul GAL-ului “Lunca Nistrului”.
· Amenajarea teritoriului pentru pescari în delta Nistrului (instalare bănci, coșuri pentru deșeuri, construcția unui foișor, curățarea sanitară a arborilor).
· Instalarea primelor indicatoare către atracțiile turistice din Palanca.
· Elaborarea ghidului turistic.
· Deschiderea pensiunii turistice „Casa Veche” la Palanca.
Pentru anul 2020, Primăria satului Palanca împreună cu Asociația Băștinașilor din Palanca își propune să aplice pentru obținerea grantului destinat dezvoltării economice locale, oferit de Swiss Cooperation in Moldova prin intermediul proiectului UNDP Moldova Migrație si dezvoltare locala. La fel, pălăncenii vor aplica la Programul de Mini-granturi 2020 în cadrul GAL sub-regiunea „Lunca Nistrului”, finanțat de către Ministerul de Externe al Estoniei.


Imprimare