Pentru localitățile din clusterul turistic ”Dor de codru” anul 2019 a fost plin de evenimente edificatoare.
1. Localitățile Ciorești, Micleușeni și Dolna au devenit beneficiare ale Proiectului PNUD ”Migrațiune și dezvoltare locale Ediția a II-a.
2. Domeniile principale de dezvoltare economică locală au fost discutate și aprobate la primul For economic local unde pentru prima dată s-au adunat oamenii de afaceri din cele 3 localității din cadrul clusterului turistic ”Dor de codru”.
3. Apicultorii din cele trei localități au decis să-și unească eforturile pentru a-și consolida baza tehnico-materială și a spori cantitatea și calitatea produselor melifere. A fost creată prima în Moldova cooperativă de întreprinzător în domeniul apiculturii.
4. Traseul ”Dor de codru” a devenit unul dintre cele mai cunoscute în țară și peste hotar și primește tot mai mult vizitatori și excursioniști.
5. Experiența de succes în domeniul dezvoltării turismului local a cucerit premiul întâi la Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice locale, implementat cu suportul financiar al Consiliului Europei la secțiunea Patrimoniul cultural și tradiții autentice acasă.


Imprimare