Îndemnăm membrii CALM, precum și toți doritorii, de a viziona filmul despre femeile primar, activitatea acestora, problemele cu care se confruntă și proiectele realizate. Filmul cuprinde interviuri cu Dna Tatiana Badan, Președintele CALM, Primar de Selemet, Dna Nina Costiuc, Președinta Rețelei Femeilor din cadrul CALM, Primar de Budești, Dna Feodosia Bunescu, primar de Băhrineşti, Floreşti, Dna Nadejda Darie, secretarul Rețelei Femeilor din cadrul CALM, Dl Viorel Furdui, directorul executiv CALM precum și alte interviuri și secvențe despre activitatea și realizările femeilor primar și a Rețelei Femeilor din cadrul CALM.

Reţeaua Femeilor din cadrul CALM a fost creată în anul 2011 şi reprezintă o platformă a femeilor din administrația publică locală – primari, președinți de raioane, consilieri, secretari, lucrători ai APL – având menirea de a dezvolta liderismului feminin şi a spori rolului femeilor în procesul decizional la nivel local şi național.

Acest film a fost realizat cu suportul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată, implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), şi sprijinul financiar al Guvernului Suediei.

Serviciul relații publice și comunicare al CALM.

Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați la tel. 022 22-35-09, Tel/Fax. 022 22-35-29, 022 21-32-35, sau la adresa electronică info@calm.md, www.calm.md.

Imprimare