La 19 august a avut loc Cursul de instruire în cadrul căruia femeile primar de la primul mandat au avut posibilitatea să însușească mai multe despre sistemul și procesul bugetar asociat bugetelor locale în Republica Moldova și bugetarea sensibilă la gen.

Evenimentul este parte a ciclului de instruiri pentru femeile primar la primul mandat în vederea exercitării efective a funcțiilor lor în cadrul administrației  publice locale și a integrării dimensiunii de gen la nivel local, organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor – UN Women, finanțată de Suedia.

În debutul evenimentului, Nadejda Darie, secretar general al Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM a vorbit despre importanța organizării acestor evenimente și și-a exprimat speranța că în scurt timp vom avea posibilitatea să ne întâlnim față în față.

Galina Colun, Șefa Direcției Finanțe a Consiliului Raional Orhei, cu o bogată experiență în acest domeniu a explicat ce reprezintă finanțele publice, conceptul de buget și indicatorii bugetari. Cadrul de reglementare a procesului bugetar și structura bugetelor locale, garanțiile autonomiei financiare locale, atribuțiile de bază ale primarului, dar și ale Consiliului local în domeniul finanțelor publice au fost, de asemenea, subiecte aduse în vizorul femeilor primar de la primul mandat.

Totodată, Galina Colun a explicat care este structura veniturilor bugetelor locale, a transferurilor cu destinație specială, cum se formează veniturile proprii, care sunt relațiile dintre bugetul de stat și bugetele locale, etc.

În a doua parte a evenimentului s-a vorbit despre cheltuielile bugetelor locale și competențele APL în efectuarea acestora, împrumuturile locale și garanțiile pe care sunt în drept să le acorde APL.

Alte subiecte puse în discuție au fost privind procesul bugetar asociat bugetelor locale (de la elaborarea procesului de buget și până la controlul și aprobarea executării bugetului), rolul planificării bugetului în procesul bugetar, dar și a instituțiilor bugetare, termenii și condițiile de elaborare a proiectelor bugetelor locale, ce presupune fundamentarea bugetului local și planificarea strategică a acestuia, care sunt principiile bunei guvernări și de ce este necesară asigurarea transparenței, eficienței și legalității.

Bugetarea pe bază de programe, tipurile de indicatori de performanță, cum se execută bugetele, care sunt documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor, periodicitatea rapoartelor privind execuția bugetelor unităților administrativ-teritoriale și elementele controlului financiar au fost alte teme abordate în cadrul seminarului de instruire.

Femeile primar au apreciat efortul organizatorilor și au recunoscut că aceste seminare de instruire sunt de mare folos pentru aleșii locali de la început de mandat.

Seminarul de instruire din 19 august este al cincilea din cele șase preconizate de organizatori și face parte din programul de consolidare a capacităţilor femeilor primar, de facilitare a schimbului de experienţă şi a relaţiilor dintre ele, de creare a oportunităţilor de comunicare permanentă între femeile primar și promovarea intereselor lor, inclusiv în contextul COVID-19. Proiectul este implementat de Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM), cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor – UN Women și este finanțat de Suedia.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare