La 20 august a avut loc ultima sesiune din ciclul de instruiri pentru femeile primar de la primul mandat. Subiectul studiat de alesele locale a fost privind caracteristica sistemul de administrare publică locală: roluri, competențe și responsabilități. Evenimentul a avut loc la inițiativa Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu susținerea Un Women – Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor, finanțată de Suedia.

Expertul legal Viorel Rusu, coordonator în cadrul CALM a explicat ce înseamnă administrație locală și a prezentat cadrul legal ce reglementează funcționarea APL, care sunt atribuțiile autorităților deliberative (consiliile sătești/comunale și orășenești/municipale) și autorităților executive (primarii, președinții de raion, etc), care sunt principiile administrației publice locale, raporturile dintre autoritățile administrației publice, etc.

În alt context, expertul CALM a vorbit despre drepturile și garanțiile sociale pentru aleșii locali, tipurile de competențe și cum sunt repartizate acestea autorităților publice, domeniile proprii de activitate ale APL, competențele delegate,  criteriile de delimitare a acestora,  dar și formele de realizare a serviciilor publice.

Alte subiect importante ce au fost puse în discuție au vizat atribuțiile primarului, tipurile de decizii și dispoziții și cum este asigurat procesul decizional la nivel local. De asemenea, femeile primar au aflat în ce cazuri mandatul alesului local poate fi incompatibil, cum asigurăm transparența în procesul decizional, dar și de ce este necesar de a consulta cetățenii în probleme locale de interes deosebit.

Reprezentanta UN Women Elena Rățoi a mulțumit femeilor primar pentru că au găsit timp să participe la cele șase sesiuni de instruire, menționând că deși sunt la început de mandat, multe dintre ele deja înregistrează rezultate remarcabile și sunt din ce în ce mai bune profesioniste.

Evenimentul este parte a programului de consolidare a capacităților femeilor primar, de facilitare a schimbului de experiență și a relațiilor dintre ele, de creare a oportunităților de comunicare permanentă între femeile primar și promovarea intereselor lor, inclusiv în contextul COVID-19. În perioada septembrie-octombrie urmează să fie organizate cinci vizite de studiu în localitățile administrate de femeile primar cu rezultate remarcabile. De asemenea, în această perioadă va fi elaborat planul strategic al Rețelei femeilor din cadrul CALM pentru anii 2021-2025. Totodată, pe durata întregului proiect, femeile primar beneficiază de asistență în contextul COVID-19. Proiectul este finanțat de Suedia și implementat de Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM), cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor – UN Women.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare