La 28 aprilie a avut loc ședința grupului de lucru pentru descentralizare în domeniului mediului de pe lângă Comisia Paritară.

Recent, în rezultatul unei adresări a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), prim-ministrul Dorin Recean a solicitat ministerelor relevante să convoace grupurile de lucru pentru a fi discutate problemele actuale ale administrației publice locale și să fie identifice soluțiile necesare.

Ședința grupului de lucru pentru descentralizare în domeniul mediului a fost prezidată de Ministra Rodica Iordanov care și-a manifestat deschiderea pentru cooperarea cu CALM și a acceptat mai multe teme propuse de CALM pentru a fi discutate în regim de urgență.

Unele dintre aceste subiecte care interesează administrația publică locală și care se regăsesc în planul de acțiuni al Guvernului în calitate de angajamente asumate au fost abordate în cadrul ședinței din 28 aprilie.

Potrivit directorului executiv al CALM, Viorel Furdui, în primul rând, a fost discutată tema împăduririlor – un proces foarte important inițiat de Guvern și Ministerul Mediului. „Au fost aduse în discuție o serie de bariere, probleme ce vizează acordarea terenurilor pentru împăduriri, termenul pentru care se acordă aceste terenuri, competențele și atribuțiile diferitor nivele de administrație publică, inclusiv a celei locale.”

Un alt subiect supus dezbaterilor a vizat necesitatea gestionării obiectivelor acvatice și urgentării procesului de delimitare a bazinelor acvatice de interes public național de cele de interes local,  regional, astfel încât acestea să poată fi transmise în gestiunea APL și de care să beneficieze colectivitățile locale.

„CALM a insistat ca într-o perioadă redusă de timp să fie aprobată lista obiectivelor acvatice de importanță națională (lucru important și în procesul de delimitare a proprietăților statului) de cele ale UTA. La acest capitol atestăm în prezent un anumit blocaj din cauza că nu toate instituțiile statului își realizează atribuțiile și nu există bază legală suficientă pentru a finaliza acest proces”, a explicat Viorel Furdui.

Totodată, au fost discutate temele care să fie incluse în discuțiile din cadrul ulterioarelor întruniri ale acestui grup de lucru. „Una dintre acestea este lipsa în statele de personal ale APL a specialiștilor în domeniul mediului. În acest sens, s-a propus participarea în cadrul acestor discuții a reprezentanților Ministerului Finanțelor și ai Cancelariei de Stat, în condițiile în care problemele de mediu devin din ce în ce mai importante și în toată această problematică privind gestionarea resurselor naturale, a obiectivelor acvatice, pădurilor, deșeurilor, se simte necesitatea angajării unor specialiști în APL din domeniul mediului”, a punctat directorul executiv al CALM.

Viorel Furdui a ținut să menționeze că, în general, discuțiile au purtat un caracter constructiv și a fost atestată o deschidere pentru a continua aceste discuții și de a veni într-o perioadă scurtă de timp cu rezultate concrete care să se manifeste prin soluționarea problemelor din domeniul mediului.

Menționăm că Comisia Paritară este structura consultativă de dialog dintre administrația publică locală și cea centrală din care fac parte membrii Guvernului și reprezentanții APL, delegați de CALM. Comisia Paritară este prezidată de doi copreședinți: prim-ministrul Dorin Recean și președinta CALM, Tatiana Badan. Obiectul principal al acestei Comisii este să se discute întreaga problematică cu care se confruntă administrația publică locală și să fie găsite soluții corespunzătoare, ulterior acestea să fie transformate în acte normative, legi, etc.

Imprimare