La 28 aprilie a avut loc ședința grupului de lucru pentru descentralizare în domeniul educației. CALM a insistat să-și prezinte viziunea privind unele acțiuni care ar contribui la descentralizarea în acest domeniu.

Potrivit expertei Cătălina Scorțescu, problema de bază constă în lipsa delimitării clare a competențelor între autoritățile publice centrale, APL de nivelul II și APL de nivelul I. „Atunci când nu există o delimitare clară, multe sarcini nu sunt realizate, iar responsabilitățile se pasează de la un nivel de administrare la altul și, în final, suferă cetățenii care nu beneficiază de servicii educaționale de calitate. Din perspectiva Ministerului Educației, aceasta nu este o problemă deoarece, în momentul în care în legislație există anumite reglementări, fiecare trebuie să-și onoreze obligațiile, însă lucrurile nu funcționează așa. „

 Cătălina Scorțescu a specificat că atât cadrul normativ internațional, inclusiv Carta Europeană a Autonomiei Locale prevăd că competențele trebuie să fie clar delimitate, depline și exclusive și doar așa lucrurile funcționează. „Când vorbim despre delimitarea competențelor apare o altă problemă, cea care vizează finanțarea. Educația este un domeniu de competență a statului, mai exact a Guvernului sau a Ministerului Educației și finanțarea în totalitate trebuie să se realizeze din bugetul de stat. Respectiv, în momentul în care aceste competențe sunt delegate către administrația publică locală, acestea trebuie să fie însoțite de resursele financiare necesare realizării lor.”

Experta a menționat că o lacune se regăsesc și în reglementările Codului Educației care prevăd că sursa de finanțare a sistemului de învățământ este bugetul de stat, dar și bugetele locale. „Noi considerăm că în momentul în care s-au delegat niște atribuții iar finanțarea nu este completă și autoritățile publice locale, în special cele de nivelul I, sunt nevoite să cheltuie resurse din veniturile proprii. Însă, în afară de competențele în domeniul educației, sunt până la o sută de alte competențe delegate și neînsoțite de resursele financiare. În rezultat, APL are o capacitate instituțională limitată de a face față tuturor acestor provocări”, a explicat Cătălina Scorțescu.

Potrivit expertei CALM, din cauza că aceste competențe care sunt ale tuturor și pentru că există această pasare de responsabilități, iar sursa de finanțare nu este foarte bine conturată, avem realitățile de astăzi din sistemul educațional. „Cu toate acestea, primăriile sunt primele responsabile, deoarece cetățenii aici se adresează și chiar dacă vorbim de bugete austere, oricum primăriile încearcă să investească în infrastructura instituțiilor de învățământ, se repare grădinițe, școli, se încearcă dotarea acestora prin accesarea anumitor fonduri din diverse proiecte, iar Ministerul Educației stă, oarecum, într-o parte, chiar dacă aceasta este competența sa și vorbim despre un domeniu de importanță națională, unde nu poți să îți realizezi competențele doar parțial.”

Cătălina Scorțescu a menționat că acest subiect a fost pus în discuție inclusiv în contextul reformei administrației publice, a Strategiei recent aprobate. „În acest context, în domeniul educației și nu doar, se observă o tendință spre centralizare și  preluarea din atribuțiilor raioanelor. Înțelegem că structurile administrative ale raioanelor sunt ineficiente, cu toate acestea, constatăm un paradox când discutăm în cadrul unui grup de lucru pentru descentralizare, iar tendințele de reformă sunt spre centralizare, anume din considerentul că există această capacitate instituțională limitată.”

Propunerea CALM este ca gestionarea tuturor instituțiilor de învățământ preuniversitare (învățământul primar și general) să fie delegată administrației publice locale de nivelul I, altfel spus primăriilor, iar această delegare să fie însoțită de resurse financiare corespunzătoare, inclusiv în contextul în care proprietarii clădirilor sunt APL I. „Reprezentanții Ministerului Educației opun rezistență pentru că ei nu consideră că așa am putea soluționa această situație. În acest context, CALM a solicitat convocarea altor ședințe a acestui grup de lucru, în vederea susținerii acestei poziții a UAT de nivelul I, urmează să insistăm pe descentralizare, pe delegarea atribuțiilor de gestionare a instituțiilor de învățământ preuniversitare către primării”, a concluzionat experta.

Imprimare