La 24 și 25 aprilie, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la Adunarea Generală a Asociației Orașelor din România. În cadrul unui interviu pentru Radio Moldova, Valentina Casian, primară a municipiului Strășeni, vicepreședintă a CALM, a vorbit despre semnificația acestui eveniment, dar și despre relația CALM cu asociațiile autorităților locale din România.

Avem o  colaborare foarte frumoasă cu Asociația Orașelor din România (AOR) și cu Asociația Comunelor din România (ACoR). În acest context, la 20 martie curent, după zece ani de cooperare, CALM, ACoR și AOR au obținut personalitate juridică pentru Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova. Această structură asociativă are temelia la Chișinău, aici s-a desfășurat prima ședință a Consiliului Autorităților Locale din România și R. Moldova acum zece ani. Această colaborare dintre cele trei entități este foarte importantă pentru noi. Pe parcursul acestor zece ani ea a generat nenumărate înfrățiri, vizite de studiu, schimb de experiență și bune practici dintre România și R. Moldova, în contextul în care România are deja experiență în implementarea proiectelor europene. Printre obiectivele pe care și le propune această structură asociativă sunt promovarea drepturilor și intereselor autorităților publice locale din R. Moldova în cadrul instituțiilor europene; apropierea cadrului legal și instituțional din domeniul APL la standardele României și ale UE; elaborarea și implementarea  programelor de schimb de experiență și instruire  a reprezentanților APL din R. Moldova în domeniul atragerii și gestionării fondurilor, administrare, achiziții, dezvoltare locală etc; susținerea reciprocă la nivelul instituțiilor UE, în special în cadrul Comitetului European al Regiunilor; participarea la ședințele Guvernelor Republicii Moldova și României, Parlamentelor celor două state și altor instituții centrale în procesul de elaborare și implementare a programelor de dezvoltare destinate R. Moldova etc. Întrunirile în cadrul Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova au loc o dată la doi ani, dar noi nu așteptăm doar aceste evenimente și avem colaborări pe parcursul întregului an.

 

Revenind la Adunarea Generală a Orașelor din România, menționez că la acest eveniment organizat la București au participat peste o sută de primari. Am discutat despre mai multe probleme majore și despre cum facem acest transfer de bune practici pentru a atrage resursele financiare din fondurile europene și a ne dezvolta comunitățile pe care le administrăm. Împreună cu colegii din R. Moldova am pus accent pe unificarea eforturilor tuturor asociațiilor APL din România. Așa cum am menționat și la acest eveniment, niciunul dintre noi nu este mai puternic decât noi toți luați împreună. Experiența României este vitală pentru administrația publică locală din R. Moldova, iar preluarea bunelor practici a orașelor din România și multiplicarea lor la nivel local, cu siguranță, va genera o dezvoltare dinamică a comunităților noastre, inclusiv prin procesul de accesare a fondurilor de preaderare. Și de această dată am rămas impresionată de felul în care interacționează autoritățile publice centrale și cele locale din România. Atât la Adunările Generale ale Asociației Comunelor din România, dar și la Adunarea Generală a  Asociației Orașelor din România au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor centrale și am fost surprinsă să văd cât de mult pătrund în esență și cunosc în detaliu problemele specifice ale comunităților. Ca de fiecare dată, primarii adresau întrebări la cele mai stringente probleme și cei de la centru le răspundeau fără ca să se mai documenteze, adică ei se pregătesc pentru aceste întruniri. Acest lucru vorbește despre o comunicare bine structurată și eficientă care există. Această comunicare între autoritățile publice locale și cele centrale ne-o dorim și noi, aici în R. Moldova, să nu fie doar una pentru bifă.

Dacă e să vorbim despre cooperarea cu autoritățile publice locale din România, noi mereu am simțit această deschidere, sprijin necondiționat. Este important ca și reprezentanții autorităților centrale să depună un efort, să existe această voință politică și cât mai multe acțiuni în acest sens, să existe această colaborare pentru a se produce schimbările pe care le așteptăm în acest parcurs european. Putem spune că există o colaborare fructuoasă, cu rezultate, cu atragere de fonduri, dar acest lucru se întâmplă datorită interacțiunii dintre autoritățile locale din România și R. Moldova. Ceea ce ne dorim noi este ca această susținere a APL să vină și de la nivel autorităților centrale ale celor două state.

Imprimare