Congresul Autorităților Locale din Moldova a găzduit în zilele de 10 și 11 decembrie 2014 două ateliere de lucru cu genericul proiectului  Problemele şi necesităţile actuale ale secretarilor consiliilor locale în procesul de creare a rețelei profesionale a secretarilor,, la care au participat 57 de secretari ai consiliilor locale din raioanele din centru și sudul republicii.

Scopul atelierelor la constituit consolidarea capacitățillor secretarilor consiliilor locale prin identificarea problemelor și soluțiilor cu care se confruntă aceștea, încurajarea secretarilor de a crea platforme de discuții formale și neformale în rândul colegilor și transferul de bune practici. 

Atelierele au fost deschise de Nadejda Darie, secretarul – coordonator al Rețelei Femeilor din cadrul CALM care a relatat participanților bunele practici ale Reţelei Femeilor din cadrul CALM descriind formarea, modul de funcționare, proiectele realizate în cadrul rețelei. De asemenea D-ei a vorbit despre istoria formării și evoluției CALM, precum și despre oportunitățile membrilor CALM.

La lucrările atelierelor a fost prezent și Dl Viorel Furdui, Director Executiv CALM, care în alocoțiunea sa a vorbit despre locul și importanța a secretarilor consiliilor locale în cadrul administrației publice locale, precum și despre faptul că crearea rețelelor profesionale din cadru APL este unul din obiectivele importante ale  CALM. Crearea unei asemenea rețele ar acorda posibilități mai largi de comunicare între diferite categorii de funcționari/specialiști care activează în domeniul APL, precum și ar favoriza un schimb de experiență.

Doamna Elena Spinu, reprezentantul UN Women a menționat importanța consolidării funcționarilor publici din cadrul APL  în rețele profesionale și colaborarea fructuoasă între CALM și UN Women  pe parcursul ultimilor ani.  

În cadrul discuțiilor, secretarii consiliilor locale au identificat, prezentat problemele actuale de ordin instituțional, legal, funcțional și profesional. Ulterior, folosind metoda participativă și lucrul în grup, cei prezenți au identificat și prezentat soluțiile în viziunea lor la problemele respective, au adresat întrebări şi au făcut schimb de păreri asupra subiectelor abordate


Imprimare